Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1636036022.09

  Snjóflóð og skíði
  SNJÓ2GR03
  1
  Snjóflóð
  björgun, leiðarval, skíði, snjóflóð
  Samþykkt af skóla
  2
  3
  Námið er vettvangsnám þar sem farið er í ferðir úti í náttúrunni og tekist á við raunaðstæður. Megináherslan er lögð á grunnhugtök snjóflóðafræða og vetrarferðir í fjalllendi. Nemandi þjálfast í að undirbúa og takast á við krefjandi aðstæður að vetrarlagi í snjó með tilliti til öryggis, ásamt því að meta aðstæður út frá snjóalögum og veðurskilyrðum. Nemandi fær sýn á það hvað skiptir máli við snjóflóðamat og kynnist notkun nauðsynlegs öryggisbúnaðar. Að auki læra nemendur grunnatriði skíðatækni, bæði innan og utan brauta og fá tækifæri til þess að æfa færni sína með persónulegri endurgjöf frá reyndum skíðakennurum.
  GÖNG1GR05, SKIF1GR02
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • grunnhugtökum snjóflóðafræða
  • notkun öryggis- og snjóflóðabúnaðar
  • snjóflóðaviðbragði og félagabjörgun
  • mismunandi aðstæðum í snæviþöktu fjalllendi
  • grunnskíðatækni og skíðabúnaði
  • eigin styrkleikum og takmörkunum í vetraraðstæðum
  • skíðatækni innan og utan brauta
  • leiðarvali og hópastjórnun í vetraraðstæðum
  • veðurspám og veðurskilyrðum að vetri til
  • skipulagi fjallaferða að vetri til m.t.t. veðurfars og snjóalaga
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • skipuleggja auðveldar ferðir að vetri til m.t.t. aðstæðna
  • lesa og nýta sér snjóflóðaspár
  • meta aðstæður í vetrarumhverfi á staðnum m.t.t. veðurs og snjóalag
  • bregðast við snjóflóðum á viðeigandi hátt og að nýta snjóflóðabúnað
  • þekkja til mismunandi skíðabúnaðar
  • skíða innanbrautar og þekkja helstu tækniatriði til áframhaldandi skíðunar
  • rata og velja leiðir í snæviþöktu fjalllendi, meta áhættu og taka ákvarðanir í takt við það
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • ferðast af öryggi og meta aðstæður í snæviþöktu umhverfi
  • geta tekið ákvarðanir miðað við eigin getu og aðstæður
  • velja skíðabúnað við hæfi út frá getu og notkun
  • nota viðeigandi snjóflóðabúnað og bregðast rétt við snjóflóði
  • útbúa raunhæfa ferðaáætlun fyrir styttri vetrarferðir
  • taka ákvarðanir í samráði við hóp ferðafélaga
  • nýta sér veður- og snjóflóðaspár til að skipuleggja ferðir
  • leggja mat á hættur og stýra mögulegum áhættuþáttum
  Símat með áherslu á leiðsagnarmat sem byggir á vinnu nemenda. Ferilbók í tengslum við verk- og vinnustaðanám þar sem við á.