Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1637228261.16

  Hæfniferð
  HÆFN3HF04
  2
  Hæfniferðir
  Leiðsagnarhæfni
  Samþykkt af skóla
  3
  4
  Námið er vettvangsnám í náttúrunni þar sem tekist er á við raunaðstæður. Í ferðinni sameinast flest þau námskeið sem nemandi hefur lokið og þar nýtir hann þá þekkingu, leikni og hæfni sem hann hefur öðlast í náminu til að leysa verkefni ferðarinnar. Megináherslan er á nemandann sjálfan sem ábyrgan fjallamann og leiðsögumann. Leiðsagnarhæfni nemenda er metin í þessum áfanga.
  ALPA3GR04
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • skipulagningu fjölbreyttra, lengri fjalla- og óbyggðaferða
  • rötun og leiðarvali í fjalllendi með GPS, áttavita og kortalestri
  • sérhæfðum búnaði til fjallamennsku og tjaldferða
  • þverun straumvatna
  • útieldun
  • nauðsynlegum öryggisbúnaði
  • eigin styrkleikum og takmörkunum
  • mikilvægi leiðsagnar og hópstjórnunar og aðhlynningu þátttakenda í lengri ferðum
  • hagnýtri veðurfræði og náttúrufræði
  • mikilvægi þess að ganga vel um landið
  • mismunandi aðstæðum í óbyggðum og fjalllendi og viðbrögðum við þeim
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • leiðsegja hópum og huga vel að sjálfum sér og öðrum í ferðum
  • greina og nýta sér helstu þætti við skipulag og undirbúning ferða
  • rata með hjálp áttavita og GPS
  • rata og velja leiðir í fjalllendi, meta áhættu og stýra þeirri hættu
  • velja staði til að þvera straumvatn
  • meta aðstæður úti í íslenskri náttúru
  • finna heppilega tengiliði við skipulag og undirbúning ferða
  • nýta sér aðstæður í náttúrunni og meta veðurútlit
  • meta eigin styrkleika og mörk
  • skipuleggja og stunda lengri fjalla- og óbyggðaferðir og nota viðeigandi búnað af öryggi
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • leiðsegja og stýra hópum og taka ákvarðanir sem leiðtogi
  • útbúa raunhæfa ferðaáætlun fyrir styttri og lengri ferðir
  • rata af öryggi og velja öruggustu leiðina í fjalllendi með hjálp áttavita og GPS
  • geta tekið ákvarðanir miðað við ástand þátttakenda, staðhætti og aðstæður
  • geta sinnt matarundirbúningi við frumstæðar aðstæður
  • geta brugðist við á viðeigandi hátt þegar slys ber að höndum í ferðalögum
  • nýta sér það sem sjá má af veðurútliti
  • miðla fróðleik um náttúru landsins sem fyrir augu ber á ferðalagi og geta stuðlað að jákvæðri upplifun þátttakenda í útivistarferðum
  • leggja mat á hættur og stýra mögulegum áhættuþáttum
  Símat með áherslu á leiðsagnarmat sem byggir á vinnu nemenda. Ferilbók í tengslum við verk- og vinnustaðanám þar sem við á.