Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1637235624.83

  Ályktunartölfræði
  STÆR3ÁT05
  123
  stærðfræði
  Tölfræði, ályktunartölfræði
  Samþykkt af skóla
  3
  5
  Í áfanganum er farið yfir undirstöðuatriði tölfræðinnar og talnagreiningar, svo sem normaldreifingu, t-dreifingu og kí-kvaðrat. Einnig er farið yfir dreifigreiningu (Anova), tilgátur og tilgátuprófun. Þá er fylgni og aðhvarfsdreifing könnuð og marktækni fylgnistuðla.
  STÆR2TL05
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • tvíliðadreifingu, normlega dreifingu og t-dreifingu við útreikning líkinda
  • undirstöðuatriðum úrtaksfræða m.a. aðferðir til að reikna úrtaksdreifingu og nota hana við tölfræðilegar ályktanir
  • geta reiknað og túlkað fylgnistuðla og kannist við undirstöðuatriði línulegrar aðhvarfsgreiningar
  • nokkrum aðferðum til að kanna tengsl milli breyta, m.a. að nota kí-kvaðrat próf
  • notkun tölfræðiforritsins SPSS og að nota töflureikni við tölfræðilega útreikninga og úrvinnslu tölulegra upplýsinga
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • nota töflur við tölfræðilega útreikninga og úrvinnslu tölulegra upplýsinga
  • nota tölvur við lausn tölfræðilegra verkefna og framsetningu þeirra
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • skilgreina lykilhugtök tölfræðinnar og nota gagnrýnin viðhorf til tölfræðilegra upplýsinga
  Námsmat er útfært í kennsluáætlun í samræmi við skólanámskrá