Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1642017428.31

  Eðlisfræði 2 - Bylgjur, rafmagn og segulfræði.
  EÐLI3BB06
  39
  eðlisfræði
  Bylgjur og rafmagn
  Samþykkt af skóla
  3
  6
  Í áfanganum er fjallað um bylgjur, eiginleika þeirra, flokkun og lýsingu. Í framhaldi af því er fjallað um ljós og bylgjueiginleika þess. Einnig er farið í grunnatriði rafmagnsfræði og segulfræði. Skoðuð eru fyrirbæri eins og rafkraftar, rafsvið, rafrásir, segulkraftar og segulsvið. Tekin eru fyrir grunnhugtök eins og rafhleðsla, rafstraumur, rafspenna og skoðaðar einingar í rafrásum líkt og viðnám, spennugjafar og þéttar. Einnig er víxlverkun rafsviðs og segulsviðs skoðuð. Líkt og í undanfaranum er mikil áhersla lögð á að kenna vinnubrögð við úrlausn verkefna og við verklegar æfingar. Nemendur framkvæma nokkrar tilraunir í áfanganum.
  Nemendur þurfa að hafa lokið 5 einingum á 2.þrepi í eðlisfræði.
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • bylgjugerðum og útbreiðslu bylgna
  • endurvarpi, bognun, broti og samliðun bylgna
  • ljósbroti og lögmáli Snells
  • rafhleðslum, rafkröftum og rafsviði
  • spennu, rafstraumi, raforku og rafafli
  • viðnámi og lögmáli Ohms
  • íspennu og innra viðnámi spennugjafa
  • einföldum rafrásum og lögmáli Kirchhoffs
  • segulmagni, segulsviði og spanlögmáli Faradays
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • nota markverða tölustafi og viðeigandi einingar í útreikningum og lokasvörum
  • beita aðferðum stærðfræðinnar við að leysa dæmi og verkefni
  • beita lögmáli Snells og vinna með endurvarp, alspeglun og brot ljósbylgna
  • nota vigra til að lýsa kröftum og hreyfingu hlaðinna agna í raf- og segulsviði
  • meðhöndla sviðshugtakið, bæði sem rafsvið og segulsvið
  • beita lögmálum Coulombs og Ohms í rafmagnsfræðinni
  • beita jöfnum Lorentz og Faradays í segulfræði
  • vinna sjálfstætt að framkvæmd verklegra æfinga og útskýra niðurstöður út frá verklýsingu/tilraunaseðli
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • sannreyna helstu lögmál bylgju- og rafsegulfræðinnar með því að framkvæma tilraunir einn eða í samstarfi við aðra
  • sýna sjálfstæði í vinnubrögðum og bera ábyrgð á eigin námsframvindu
  • yfirfæra þekkingu úr öðrum greinum (s.s. stærðfræði, tölvufræði og efnafræði) við lausn verkefna og úrvinnslu verklegra æfinga
  • leggja mat á hvort útkoma úr mælingum og útreikningum sé innan eðlilegra marka
  • tengja bylgju- og rafsegulfræði við daglegt líf og umhverfi og gera sér grein fyrir hagnýtu gildi þessara fræðigreina
  Leiðsagnarmat þar sem vinna nemanda er metin jafnóðum allan námstimann. Til grundvallar matinu eru verkefnavinna og próf. Námsmat er nánar útfært í kennsluáætlun.