Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1643015710.96

  Leiklist - spuni og grunnvinna
  LEIK2FL05
  18
  leiklist
  Framhaldsáfangi í leiklist
  Samþykkt af skóla
  2
  5
  Í áfanganum þjálfast nemendur í undirstöðuatriðum leiklistar svo sem persónusköpun, spuna og látbragðsleik. Áhersla er lögð á að nemendur öðlist skilning á fjölþættu eðli leiklistarinnar og hvernig hún tengist öðrum listgreinum. Kynnt eru hugtök og orðaforði sem tengist greininni. Nemendur eru þjálfaðir í ýmsum spunaaðferðum sem nýtast í leiklist. Unnið verður með sagnaaðferðir, einnig tekist á við textavinnu og verkfærakista leikarans stækkuð. Unnið er með uppbyggingu karakters og grunnur að leiklistarsögu kynntur. Leikgleði og líkamleg meðvitund efst á baugi. Hópvinna, paravinna og einstaklingsvinna.
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • grunnvinnu við persónusköpun
  • þekki vinnubrögð við úrvinnslu leiktexta
  • grunnhugtökum í leiklist
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • reyna á sig við úrlausnir verkefna í hópavinnu
  • skrifa dagbók fyrir bekkinn sinn
  • tjá sig skýrt og geta gert grein fyrir aðferðum og útkomu verkefna
  • taka virkan þátt í spuna
  • lesa margskonar gerðir af leiktextum
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • fá tilfinningu fyrir líkama sínum og rödd sem verkfæri í leiklist
  • öðlast öryggi og sjálfstraust á leiksviði
  • vinna með leiktexta
  • ræða um persónusköpun
  • vinna spunaverkefni og þróa áfram
  • ræða og vinna með grunnhugtök í leiklist
  • vinna verkefni í hópavinnu
  • öðlast skilning á rými og líkamsvitund
  Námsmat er útfrært í kennsluáætlun í samræmi við skólanámskrá