Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1643280228.37

  Leiðangur - framhald
  LEGA4FR05
  2
  Leiðangrar
  forysta, framkvæmd leiðangra, áhættuþættir, óbyggðir
  Samþykkt af skóla
  4
  5
  Í áfanganum er farið í leiðangur í óbyggðum þar sem áherslan er á eigið afl. Leitast er við að nemendur öðlist færni í að skipuleggja og fara í leiðangra. Þekking á helstu þáttum er koma að undirbúningi og framkvæmd leiðangra, þ.m.t. forystu og stjórnun, mat á líkamlegum og andlegum styrkleikum og veikleikum. Gert er ráð fyrir að nemendur læri rétta notkun á sérhæfðum búnaði fyrir leiðangra og að þau geti greint helstu áhættuþætti og stýrt þeim.
  LEGA3GR02, FYHJ3ÓB05, AIMF3GR04
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • mikilvægi forystu og stjórnunar í leiðöngrum
  • grunnþáttum varðandi skipulagningu og framkvæmd leiðangra
  • nauðsynlegum búnaði í leiðöngrum
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • velja og nota viðeigandi búnað fyrir mismunandi leiðangra í óbyggðum
  • huga vel að sjálfum sér og öðrum í leiðöngrum
  • greina, meta og stýra helstu hættum sem geta skapast í leiðöngrum
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • skipuleggja og framkvæma leiðangra
  • geta metið aðstæður á raunhæfan hátt miðað við eigið líkamsástand, staðhætti og aðstæður
  • geta sinnt matarundirbúningi við frumstæðar aðstæður
  • velja og nota viðeigandi búnað á hverjum stað eða aðstæðum
  • leggja mat á hættur og stýra mögulegum áhættuþáttum
  • hagnýta sér það sem sjá má af veðurútliti
  • ferðast án ummerkja (e. leave no trace)
  Símat með áherslu á leiðsagnarmat sem byggir á vinnu nemenda. Ferilbók í tengslum við verk- og vinnustaðanám þar sem við á.