Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1643370209.45

  Bókmenntir, málnotkun og ritun
  ÍSLE2RB05
  73
  íslenska
  bókmenntir, ritun
  Samþykkt af skóla
  2
  5
  Í þessum grunnáfanga eru grundvallarhugtök ritunar, bókmennta og málnotkunar tekin til skoðunar. Unnið er með tungumálið á fjölbreyttan hátt og áhersla lögð á skapandi og hagnýt skrif, málfar og aukinn orðaforða. Nemendur kynna sér margs konar málsnið og fjölbreytta nytjatexta, svo sem bókmenntir, dagblaða- og tímaritatexta, auk texta á netinu. Lesnar verða smásögur og horft á kvikmynd. Nemendur þjálfast í heimildaöflun og viðurkenndum vinnubrögðum við meðferð heimilda ásamt því að læra ýmislegt um frágang ritaðs máls á hinum ýmsu formum.
  Grunnskólapróf
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • helstu hugtökum í ritgerðasmíð
  • hugtökum í bókmenntafræði og bragfræði í umfjöllun um bókmenntir
  • fjölbreyttum tegundum texta
  • sérkennum ritmáls og talmáls
  • grundvallarvinnubrögðum við skrif heimildaritgerða
  • orðaforða sem nægir til að skilja og nota íslenskt nútímamál í ræðu og riti
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • lesa sér til gagns og gamans mismunandi tegundir texta og fjalla um inntak þeirra
  • kynna sér tiltekið efni og taka afstöðu til þess
  • skrifa ritgerð þar sem hann beitir gagnrýninni hugsun og kemur skoðun sinni á framfæri á skýran og greinargóðan hátt
  • afla upplýsinga eftir fjölbreyttum leiðum
  • beita stafsetningarreglum í rituðu máli
  • nota bókmenntahugtök þar sem við á
  • nota viðeigandi hjálpargögn við frágang verkefna
  • að skilja og nota algeng stílbrögð í tal- og ritmáli
  • setja verkefni upp á ólíkan máta, m.a. miðla þeim með stafrænum hætti
  • tjá kunnáttu sína á munnlegan og skriflegan hátt
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • taka gagnrýna afstöðu til mismunandi textategunda og færa rök fyrir máli sínu
  • vinna að skapandi verkefnum í tengslum við námsefnið á ólíkum formum
  • beita skýru og blæbrigðaríku máli í ræðu og riti
  • vinna sjálfstætt og í samvinnu við aðra á gagnrýninn hátt
  • túlka texta þótt merkingin sé ekki alltaf augljós
  • tjá afstöðu sína og efasemdir um viðfangsefnið og komast að niðurstöðu
  • miðla þekkingu sinni og hugmyndum með stafrænum hætti
  Leiðsagnarmat þar sem vinna nemenda er metin jafnóðum allan námstímann. Til grundvallar matsins eru fjölbreytt verkefni úr ólíkum efnisþáttum.