Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1643618928.04

  Stærðfræði - hornaföll og vigrar
  STÆR3CC05
  125
  stærðfræði
  Vigrar og hornaföll
  Samþykkt af skóla
  3
  5
  Vigrar, hornaföll, hornafallareglur fyrir þríhyrninga, hornafallajöfnur, keilusnið, almenn jafna beinnar línu, fjarlægð punkts frá línu, umritun hornafalla , gröf hornafalla og radíanar.
  Að nemandi hafi lokið tveimur stærðfræðiáföngum á 2.þrepi.
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • lotubundnum föllum og hornaföllum
  • undirstöðureglum talningarfræðinnar
  • jöfnum hrings og sporbaugs
  • hornafræði þríhyrninga, stefnuhorni línu, sínusreglu, kósínusreglu og flatarmálsreglu
  • almennri skilgreiningu hornafalla, bogamáli og umritunarreglum hornafalla
  • vigurreikningi í sléttum fleti, summu, mismun og innfeldi tveggja vigra og lengd vigurs, horni milli vigra og hjá samsíða og hornréttum vigrum
  • notkun stafrænna miðla við lausn og framsetningu verkefna.
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • leysa hornafallajöfnur og ójöfnur
  • þekkja jöfnur keilusniða
  • reikna með vigrum
  • meðhöndla hornaföll og hornafallareglur
  • leysa talningarfræðileg vandamál
  • meðhöndla lotubundin föll og gröf þeirra, finna t. d. lotu og útslag
  • nýta stafræna miðla við úrlausn verkefna.
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • skrá lausnir sínar skipulega, skiptast á skoðunum við aðra um þær
  • skilja merkingu og tengsl hugtaka í námsefninu og vinna með þau
  • beita skipulegum aðferðum við að leysa úr viðfangsefnum og þrautum
  • útskýra hugmyndir sínar og verk á skilmerkilegan hátt
  • miðla hugmyndum og lausnum með stafrænum hætti.
  Leiðsagnarmat þar sem vinna nemenda er metin jafnóðum allan námstímann. Til grundvallar matsins eru fjölbreytt verkefni og/eða próf úr ólíkum efnisþáttum.