Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1643636424.15

  Ökunám og bóklegur hluti ökuprófs
  ÖKUP1BP05
  1
  Ökupróf
  Bílpróf
  Samþykkt af skóla
  1
  5
  Í áfanganum er lögð áhersla á́ að búa nemendur undir ökunám og bóklega hluta ökuprófs. Farið er yfir námsefni sem lagt er til grundvallar almennu ökuprófi með áherslu á lög, reglur og viðhorf til umferðar með áherslu á jákvæð viðhorf til tillitssemi og ábyrgðar í umferðinni. Nemendur fá́ að spreyta sig á́ verkefnum tengt efninu, bæði á netinu og á́ verkefnablöðum. Þá verða farnar vettvangsferðir út í umferðina þar sem fræðilegi hlutinn er tengdur við raunverulegar aðstæður í umferðinni. Unnið er markvisst að undirbúningi nemenda fyrir almennt ökupróf.
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • undirbúningi sem þarf til að fá ökuréttindi
  • mikilvægi þess að kunna umferðarreglur
  • skilji þá ábyrgð sem felst í því að keyra bíl
  • réttindum sínum og skyldum varðandi ökunám
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • nota netið til að auðvelda sér ökunámið
  • vinna sjálfstætt
  • vita um réttindi sín og skyldur varðandi ökunám
  • spyrja ef hann skilur ekki spurningar
  • þekkja helstu umferðareglur og umferðarmerki
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • geta nýtt sér viðeigandi stuðningstæki s.s. tölvur og gagnvirkt efni
  • undirbúa bóklegt ökunám
  • leysa verkefni sjálfstætt
  • taka skriflegt ökupróf / krossapróf
  • þekkja helstu umferðarreglur og umferðarmerki
  • átta sig á ábyrgðinni sem felst í því að stjórna ökutæki
  • meta þá aðstoð sem hann mögulega þarf og hefur rétt á
  Námsmat er útfært í kennsluáætlun í samræmi við skólanámskrá