Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1643639236.01

  Sálfræði, fíkn og forvarnir
  SÁLF3FF05
  39
  sálfræði
  Fíkniefni og forvarnir
  Samþykkt af skóla
  3
  5
  Í áfanganum er fjallað um vímuefni, söguna, eiginleika þeirra og áhrif á einstaklinginn og samfélagið. Einnig er fjallað um áhættuhegðun, forvarnir, meðferðarúrræði og skaðaminnkun. Í áfanganum verður meðal annars umræður og gæði og áhrif meðferða, um kosti og galla skaðaminnkunar, um hvers konar forvarnir virka og af hverju, og hvað áhættugegðun sé og af hverjur sumir sýna hana frekar en aðrir. Áfanginn er verkefnamiðaður og byggir á því að nemendur taki þátt í umræðum í tíma og vinni bæði hópaverkefni og einstaklingsverkefni
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • Þekki helstu tegundir vímuefna, áhrif þeirra og sögu
  • Viti hvað áhætthegðun er, hvað valdi henni og hverjar mögulega afleiðingar slíkar hegðunar sé
  • Þekki helstu meðferðarúrræði sem eru í boði vegna fíknar
  • Þekki til helstu kosta og galla skaðaminnkunar
  • Viti út á hvað forvarnarstarf gengur, hvað virkar og hvers vegna.
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • Geta starfað með öðrum nemendum í hópavinnu
  • Vinna sjálfstætt
  • Vinna út frá akademískum viðmiðum sálfræði og félagsvísinda
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • Geta verið með kynningu á viðfangsefnum áfangans fyrir nemendur og kennara
  Námsmat er útfært í kennsluáætlun í samræmi við skólanámskrá