Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1643707047.81

  Enska - bókmenntir, læsi
  ENSK3BL05
  90
  enska
  bókmenntir, lesskilningur, ritun
  Samþykkt af skóla
  3
  5
  Megin áhersla áfangans er á bókmenntir, læsi, hlustun, túlkun texta og skapandi verkefnavinnu. Nemendur lesa tvær bækur sem tengjast mannréttindum og lýðræði. Áhersla verður lögð á að nemendur afli sér upplýsinga um höfunda og þær aðstæður og eða tímabil sem til umfjöllunar eru hverju sinni og fái innsýn í þau áhrif sem umfjöllunarefnið hafði eða hefur á það samfélag sem sögurnar gerast í. Nemendur vinna fjölbreytt og skapandi verkefni sem reyna á lesskilning, ritunarfærni, tjáningu og notkun stafrænnar tækni.
  Að nemandi hafi lokið 10 einingum á 2. þrepi.
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • fjölbreyttum bókmenntatextum
  • viðameiri og auknum orðaforða sem nýtist til frekara náms
  • helstu bókmenntahugtökum á ensku
  • samfélagi og menningu í alþjóðlegu samhengi
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • taka þátt í umræðum um það sem efst er á baugi í erlendum fjölmiðlum og komi skoðunum sínum á framfæri á skýran og greinargóðan hátt
  • lesa, skilja og túlka enskar bókmenntir
  • afla sér þekkingar á einkennum samfélags á mismunandi tímum
  • tjá sig á skýran, gagnrýninn og skapandi hátt um það efni sem til umfjöllunar er hverju sinni
  • miðla þekkingu sinni og skoðunum á stafrænan hátt
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • lesa enskar bókmenntir sér til ánægju
  • kynna sér þann bakgrunn sem sögurnar spretta upp úr
  • tjá álit sitt á mismunandi tegundum bókmennta á ensku
  • fylgjast með fréttum og taka þátt í almennri umfjöllun um dægurmál á ensku
  • takast á við frekara nám
  Leiðsagnarmat þar sem vinna nemenda er metin jafnóðum allan námstímann. Til grundvallar eru fjölbreytt einstaklings- og hópverkefni og próf. Lögð er áhersla á fjölbreytt og skapandi verkefnaskil með notkun stafrænnar tækni. Námsmat er nánar útfært í kennsluáætlun.