Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1643713714.18

  Heilbrigðisfræði
  HBFR2HE05
  2
  heilbrigðisfræði
  heilbrigðisfræði
  Samþykkt af skóla
  2
  5
  Í áfanganum er heilbrigðishugtakið skilgreint. Lögð er áhersla á hlutverk og þróun heilbrigðisfræði og áhrif hennar á nútíma heilbrigðismál. Fjallað er um helstu heilbrigðisvandamál í nútíma samfélagi og forvarnir gegn þeim. Áhersla er lögð á forvarnarstarf gegn sjúkdómum og slysum, áhættuþætti sem þeir tengjast og hvernig einstaklingar geta haft áhrif á eigið heilbrigði. Einnig er tekið fyrir forvarnarstarf sem snýr meðal annars að áfengis- og vímuefnavörnum, smitsjúkdómavörnum o.fl. Samfélag og umhverfi nemenda er skoðað. Ígrundað hvaða þættir stuðla að auknu heilbrigði og hvað hægt er að gera til að efla forvarnir í eigin umhverfi.
  Engar
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • heilbrigðishugtakinu
  • þróun heilbrigðisfræði og áhrifum á heilbrigðismál
  • helstu heilbrigðisvandamálum í nútíma samfélagi og forvörnum gegn þeim
  • aðferðum og aðgerðum sem stuðla að heilsueflingu og forvörnum sjúkdóma
  • ábyrgð einstaklingsins á eigin heilsu
  • helstu umhverfisþáttum sem ógnað geta heilbrigði einstaklingsins
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • afla á fjölbreyttan hátt þekkingar um aðgerðir og aðferðir sem stuðla að slysavörnum, heilsueflingu og forvörnum sjúkdóma
  • sýna í verki að hann tekur ábyrgð á eigin heilsu
  • útskýra og kynna forvarnir fyrir unglingum
  • gera grein fyrir umhverfisþáttum sem geta ógnað heilbrigði manna
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • útskýra heilbrigðishugtakið út frá mismunandi menningarheimum
  • greina samspil lífstíls og heilsu
  • greina eigin lífsstíl og áhættuþætti tengda honum
  • álykta um áhrif heilbrigðisfræðinnar á þróun heilbrigðismála í nútímanum
  • miðla á skapandi hátt upplýsingum um helstu heilbrigðisvandamál og forvarnir þeirra
  Leiðsagnarmat þar sem vinna nemenda er metin jafn óðum allan námstímann. Til grundvallar matsins eru fjölbreytt verkefni og/eða próf úr ólíkum efnisþáttum.