Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1643744084.95

  Enska - bókmenntir, saga og menning
  ENSK3BS05
  91
  enska
  bókmenntir, menning, saga
  Samþykkt af skóla
  3
  5
  Í áfanganum er fjallað um enskar bókmenntir, kvikmyndir og sjónvarpsefni sem endurspegla menningu og sögu Bretlandseyja í víðu samhengi. Lögð verður áhersla á sjálfstæð vinnubrögð nemenda og að þeir taki virkan þátt í kennslunni. Nemendur vinna fjölbreytt verkefni sem reyna meðal annars á sköpunarkraft og notkun stafrænnar tækni.
  Að nemandi hafi lokið einum áfanga á þriðja þrepi.
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • bókmenntum og menningu Bretlands
  • túlkun bókmennta og dýpri merkingu texta
  • ólíkum stefnum og straumum í bókmenntum
  • heimildaöflun og heimildavinnu
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • tjá sig á skapandi hátt á ensku
  • tjá skoðanir sínar á tilteknum bókmenntaverkum og/eða menningarþáttum í ræðu og riti og með stafrænni tækni
  • lesa flóknari enska texta
  • greina bókmenntatexta út frá sögulegu, félagslegu, menningarlegu eða pólitísku samhengi
  • nýta sér fyrirlestra, umræður og ritað mál um efni menningarlegs og vísindalegs eðlis
  • sækja sér heimildir og vinna úr þeim á akademískan hátt
  • sýna sjálfstæði og frumkvæði í vinnubrögðum og geta dregið ályktanir
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • tjá sig um og taka þátt í umræðum um bókmenntir og dægurmál í enskumælandi löndum
  • túlka og greina krefjandi bókmenntaverk á ensku
  • flytja vel uppbyggða frásögn, kynningu eða greinargerð, draga fram aðalatriði og rökstyðja mál sitt vandlega með dæmum og bregðast við fyrirspurnum
  • lesa sér til gamans og/eða fróðleiks flóknari enska texta
  Leiðsagnarmat þar sem verkefnavinna nemenda er metn jafnt og þétt. Verkefnaskil eru fjölbreytt og skapandi og nemendur nýta meðal annars stafræna tækni í verkefnavinnu sinni. Námsmat er nánar útfært í kennsluáætlun