Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1643898075.58

  Almenn líffræði fyrir félagsfræðabraut
  LÍFF1LO05
  14
  líffræði
  Lokaverkefni
  Samþykkt af skóla
  1
  5
  Áfanganum er skipt í 5 lotur. Í hverri lotu er lögð áhersla á mismunandi viðfangsefni líffræðinnar, tengslum við aðrar greinar og mikilvægi líffræðirannsókna. Fjallað verður um: 1) Flokkunarfræði; meginflokkun og einkenni lífvera, 2) Frumulíffræði; bygging, starfsemi og efnasamsetning mismunandi frumugerða. 3) Erfða- og þróunarfræði; grunnerfðafræði og þróunarfræðikynning. 4) Lífeðlisfræði mannsins: starfsemi helstu líffærakerfa mannslíkamans. Fjallað um heilbrigða starfsemi en einnig algengustu frávik (orsakir þeirra og afleiðingar). 5) Vist- og umhverfisfræði; kynning greinanna.
  Engar
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • eðli og hlutverki líffræðinnar sem vísindagreinar
  • meginflokkunarkerfum lífheimsins
  • helstu flokkum ólífrænna- og lífrænna efna sem lífverur eru byggðar úr og hlutverkum þeirra
  • gerð og starfsemi frumna og helstu frumulíffæra
  • flutningi efna gegnum frumuhimnur
  • grunnhugtökum í erfðavísindum
  • einföldum erfðum, erfðum eingena einkenna og kyntengdum erfðum
  • meginhlutverkum lífffærakerfa mannsins
  • frávikum frá eðlilegri starfsemi ákveðinna líffæra/líffærakerfa
  • orsökum og afleiðingum ýmissa sjúkdóma sem hrjá manninn
  • grundvallarhugtökum og hugmyndum í vistfræði og umhverfisfræði
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • flokka ýmsar lífverur eftir viðurkenndum flokkunarkerfum
  • nota greiningalykla og handbækur við flokkun
  • nota ljóssmásjá
  • beita algengustu hugtökum og heitum í frumulíffræði í umfjöllun sinni um byggingu og starfsemi fruma
  • lesa úr einföldum erfðamynstrum
  • leysa einföld erfðafræðidæmi
  • nýta upplýsinga- og stafræna tækni við öflun upplýsinga og heimilda við verkefnavinnu
  • beita algengustu hugtökum og heitum í líffærafræði í umfjöllun sinni um byggingu og starfsemi líkamans
  • beita algengum hugtökum og heitum í vistfræði og umhverfisfræði í umfjöllun sinni um málefni þeim tengdum
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • flokka þekktar lífverur ...sem er metið með... ýmsum verkefnum skriflegum og verklegum
  • auka skilning sinn á því smásæja í lifandi efni ...sem er metið með... umræðum, verkefnum og verklegum æfingum
  • tengja undirstöðuþekkingu í frumu- og erfðafræði við daglegt líf ...sem er metið með... umræðum, verkefnum og erfðafræðidæmum
  • þekkja eigin líkama og gera sér grein fyrir mikilvægi góðrar heilsu ...sem er metið með... verkefnum og umræðum
  • taka ábyrgð á eigin lífsháttum ...sem er metið með... umræðum og kynningarverkefnum
  • taka ábyrga afstöðu til hegðun sinnar m.t.t. lifandi náttúru og sjálfbærri nýtingu auðlinda ...sem er metið með... sjálfstæðum kynningarverkefnum og umræðum
  • afla sér upplýsinga og frekari þekkingar varðandi viðfangsefnið
  • miðla þekkingu sinni og skoðunum með stafrænum hætti ...sem er metið með... ýmsum verkefnum
  Leiðsagnarmat þar sem vinna nemanda er metin jafnóðum allan námstímann. Til grundvallar matsins eru fjölbreytt verkefni og/eða próf úr ólíkum efnisþáttum.