Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1643901469.57

  Almenn efnafræði ii
  EFNA2FR05
  32
  efnafræði
  framhaldsáfangi í almennri efnafræði
  Samþykkt af skóla
  2
  5
  Í þessum áfanga er áfram fjallað um frumatriði almennar efnafræði - (haldið áfram þar sem við hættum í EFNA2AE05). Til umfjöllunar er m.a. jafnvægi í efnahvörfum, sölt, sýrur/basar, rafefnafræði, kjarnaefnafræði, mengandi efni (loft- og vatnsmengun), orkugjafar og orkuauðlindir.
  EFNA2AE05
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • mólstyrk lausna
  • söltum, orku í efnahvörfum og hvarfhraða
  • sýrum og bösum; pH-hugtakinu, sýru-basa pörum, búfferlausnum og sjálfsjónun vatns
  • grunnatriðum í rafefnafræði
  • rafeindahýsingu frumefna
  • stærð atóma og jóna
  • jónunarorku og rafeindafíkn
  • helstu eiginleikum frumefna og flokkun
  • efnatengjum
  • eiginleikum lofttegunda og gaslögmálinu
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • leysa dæmi úr mismunandi hlutum námsefnisins
  • framkvæma einfaldar verklegar æfingar
  • gera skýrslur úr verklegum efnafræðiæfingum
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • tengja undirstöðuþekkingu úr fyrri efnafræðiáfanga við námsefnið
  • notfæra sér lotukerfi og nauðsynlegar hjálpartöflur við lausn margvíslegra verkefna og dæma
  • lesa úr efnatáknum, efnajöfnum og orkulínuritum
  • auka skilning sinn á notagildi efnafræðinnar og tengja hana daglegu lífi
  • afla sér upplýsinga og frekari þekkingar varðandi viðfangsefnið
  • takast á við frekara nám í efna- og náttúrufræðum
  • miðla þekkingu sinni og skoðunum með stafrænum hætti
  Leiðsagnarmat þar sem vinna nemanda er metin jafnóðum allan námstímann. Til grundvallar matsins eru fjölbreytt verkefni og/eða próf úr ólíkum efnisþáttum.