Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1643964675.86

  Inngangur að heimspeki
  HEIM2IH05
  16
  heimspeki
  inngangur að heimspeki
  Samþykkt af skóla
  2
  5
  Markmiðið er að nemendur öðlist skilning á helstu hugtökum og viðfangsefnum heimspekinnar og nokkra færni í beitingu þeirra. Byrjað verður á heillislíkingu Platóns, farið yfir draumarök Descartes og billjarðkúlur Humes, auk hugmynda Kants um nauðsyn þess að þora að hugsa sjálfstætt. Fjallað er um vísindaheimspeki, gervigreind og þá spurningu hvort tölvur geti hugsað.
  Engar.
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • helstu kenningum í þekkingarfræði
  • muninum á skoðun og þekkingu
  • muninum á afleiðslu og aðleiðslu
  • vísindalegri aðferð
  • sókratískri aðferð
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • lesa þekkingarfræðilegt efni til skilnings
  • beita hugtökum eins og aðleiðslu og afleiðslu skilmerkiega
  • útskýra heimspekilegan texta með sínum eigin orðum
  • setja fram spurningar og taka þátt í heimspekilegri umræðu
  • tjá heimspekiþekkingu sína á munnlegan og skriflegan hátt
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • útskýra rökhyggju og raunhyggju á gagnrýninn hátt ...sem er metið með... umræðum og verkefnum úr lesefni áfangans
  • taka þátt í gagnrýninni samræðu um heimspekilegt efni ...sem er metið með... umræðum og verkefnum um málefni líðandi stundar
  • skrifa heimspekiritgerð um tiltekið efni ...sem er metið með... heimildaritgerð skv. akademískum kröfum
  • vinna sjálfstætt og í samvinnu við aðra á gagnrýninn og lýðræðislegan hátt ...sem er metið með... einstaklings- og hópaverkefnum
  Leiðsagnarmat þar sem vinna nemandans er metin jafnóðum allan námstímann. Til grundvallar matinu eru ýmis verkefni og heimildaritgerð.