Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1644235123.63

  Þroskasálfræði
  SÁLF3ÞS05
  40
  sálfræði
  þroskasálfræði
  Samþykkt af skóla
  3
  5
  Markmið áfangans er að nemendur kynnist viðfangsefnum, rannsóknaraðferðum og helstu álitamálum í þroskasálfræði, þ. á m. hvort erfðir eða uppeldi ráði mestu um eiginleika einstaklingsins. Fjallað er um þróun þroskasálfræði og helstu kenningar. Lögð er mikil áhersla á fræðileg vinnubrögð.
  Að nemandi hafi lokið áfanganum SÁLF2IS06
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • Helstu viðfangsefnum þroskasálfræðinnar
  • Greinarmuninum á erfða- og umhverfisþáttum
  • Helstu þroskaröskunum og viðbrögðum við þeim
  • Þekktum tilviksathugunum og rannsóknum í þroskasálfræði
  • Helstu gagnrýni á þroskasálfræðikenningar
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • beita hugökum þroskasálfræðinnar á skilmerkilegan hátt
  • greina helstu áhrifaþætti og afleiðingar þroskaraskana
  • greina grein fyrir kenningum og niðurstöðum rannsókna
  • spyrja og ræða á gagnrýninn hátt um helstu viðfangsefni fagsins
  • útskýra muninn á umhverfis- og erfðaþáttum
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • leita svara við þeim spurningum sem þroskasálfræðin leitar svara við ...sem er metið með... prófum, verkefnum og umræðum
  • fjalla um erfða- og umhverfisáhrif sem hafa áhrif á þroska ...sem er metið með... prófum og verkefnum
  • afla sér upplýsinga um þroskasálfræðilegt efni, greina aðalatriði þeirra og nýta sér til frekari vinnslu ...sem er metið með... rannsókn sem unnin er í hóp eða ritgerð unninni af einstaklingi
  • fjalla sjálfstætt og í samvinnu við aðra um þroskasálfræði á gagnrýninn hátt ...sem er metið með... einstaklings- og hópaverkefnum
  Leiðsagnarmat þar sem vinna nemanda er metin jafnóðum allan námstimann. Til grundvallar matinu eru fjölmörg verkefni af ýmsum stærðum og gerðum úr öllum námsþáttum.