Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1644581875.3

  Enska - lestur, skilningur, orðaforði og málfræði
  ENSK2LS05
  86
  enska
  lestur, málfræði, orðaforði, skilningur
  Samþykkt af skóla
  2
  5
  Í áfanganum er lögð áhersla á lestur og undirstöðuatriði enskrar málfræði með það fyrir augum að byggja upp virkan og hagnýtan orðaforða. Nemendur þjálfast í að tileinka sér grunnorðaforða vísinda og fræða (academic vocabulary), tjá sig í ræðu og riti og rökstyðja skoðanir sínar. Unnið verður með lýðræðis- og mannréttindavitund og áhersla er lögð á sköpun í verkefnavinnu nemenda.
  B í ensku á grunnskólaprófi
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • fjölbreyttum orðaforða til markvissrar notkunar í frekara námi og starfi
  • almennum málfræðireglum
  • nytsemi orðabóka
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • lesa og greina fjölbreytta texta
  • nota rafrænar orðabækur og viðeigandi hjálpargögn
  • tjá kunnáttu sína munnlega og skriflega á góðu máli
  • nýta stafræna tækni til sköpunar og miðlunar verkefna
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • lesa fjölbreytta texta sér til gagns og gamans
  • skilja daglegt mál, fjölmiðlaefni, inntak erinda, fræðigreinar og annað flóknara efni
  • nota nýjan orðaforða í ræðu og riti
  • verða sjálfbjarga í upplýsingaöflun og úrvinnslu upplýsinga á ensku
  • nota stafræna tækni til að miðla upplýsingum og tjá sig á skapandi hátt
  Leiðsagnarmat þar sem vinna nemenda er metin jafnóðum allan námstímann. Til grundvallar matsins eru fjölbreytt verkefni úr ólíkum efnisþáttum. Áhersla er lögð á skapandi verkefnavinnu og nýtingu stafrænnar tækni.