Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1645119257.29

  Hreyfifræði og aflfræði
  EÐLI2VS05
  18
  eðlisfræði
  Hreyfifræði, aflfræði, ljós, mælieiningar
  for inspection
  2
  5
  Þetta er grunnáfangi í eðlisfræði á náttúruvísindabraut. Í áfanganum er lagður grunnur að hreyfifræði, aflfræði og ljósfræði og lögð áhersla á að nemendur tileinki sér góð vinnubrögð í verkefnavinnu sem gagnist þeim til frekara náms.
  STÆR2AF05
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • Einingum í SI-kerfinu, markverðum tölustöfum, stigstærðum og vigurstærðum.
  • Hreyfifræði í einni vídd.
  • Lögmálum Newtons, þyngdarkrafti, þverkrafti, núningskrafti og núningstuðli.
  • Vinnu, orku, afli og orkuvarðveislu.
  • Lögmáli Hookes, kraftstuðli, fjaðurkrafti og spennuorku.
  • Atlagi, skriðþunga og árekstrum.
  • Lögmáli Arkimedesar, uppdrifi og þrýstingi.
  • Helstu lögmálum um eðli ljóss.
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • Nota markverða tölustafi og réttar einingar við úrlausn verkefna.
  • Framkvæma verklegar æfingar og vinna úr mæliniðurstöðum þeirra.
  • Setja fram og túlka gröf sem lýsa hreyfingu hlutar í einni vídd.
  • Nota lögmál og hugtök námsefnisins á réttan hátt við úrlausn verkefna.
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • Meta hvort niðurstöður mælinga og útreikninga séu raunhæfar.
  • Beita skipulögðum aðferðum við úrlausn verkefna, geta rökstutt aðferðirnar og túlkað niðurstöðurnar.
  • Gera sér grein fyrir notagildi eðlisfræðinnar og tengslum hennar við daglegt líf.
  Námsmat er útfært í kennsluáætlun í samræmi við skólanámskrá.