Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1646300258.58

  Einstaklingurinn í samfélaginu, borgaraleg þátttaka
  FÉLA2BÞ05
  53
  félagsfræði
  Borgaraleg þátttaka
  Samþykkt af skóla
  2
  5
  Í áfanganum er rýnt í eigin upplifun en einnig verða frægar persónur skoðaðar og bakgrunnur þeirra. Hvert stefni ég? Hvert er félagslegt hlutverk okkar og hvernig tengist það borgaralegri aðild okkar og jafnvægi í daglegu lífi. Þátttaka og virkni er skoðuð út frá einstaklingum, menningu og samfélagi. Skoðuð verður tómstundaiðja, nám, störf, áhugamál og lífsstíl svo eitthvað sé nefnt.
  INNF1IF05
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • borgaralegri aðild einstaklings
  • helstu hugtökum tengt þátttöku og virkni
  • tengingu við nær- og fjærumhverfi sitt sem og sjálfan sig
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • taka þátt í umræðum við samnemendur af virðingu
  • geta tjáð skoðanir sínar á ábyrgan hátt og rökstutt þær í ræðu og riti
  • draga ályktanir út frá fyrri þekkingu og ígrunda eigin skoðanir
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • setja sig í spor annarra
  • bera virðingu fyrir ólíkum skoðunum
  • meta mikilvægi virkrar borgaralegrar þátttöku
  • geta tengt menningu og samfélag við félagslega stöðu einstaklinga
  Í áfanganum er leiðsagnarmat með símati alla önnina. Öll verkefni gilda til einkunnar og þess vegna er það mikilvægt að nemendur stundi námið reglulega.