Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1646647331.92

  Íslenska sem annað mál, dagleg umræða og talað mál
  ÍSAN2DT05
  17
  íslenska sem annað mál
  Dagleg umræða og talað mál
  Samþykkt af skóla
  2
  5
  Í áfanganum lesa nemendur og hlusta á margvíslega texta, auk þess að horfa á myndbönd og leysa verkefni tengd þeim. Þeir hlusta m.a. á og lesa texta um íslenskt samfélag, svo og texta um almenningsvísindi. Mikil áhersla er á talað mál og að auka sjálfstraust nemenda í munnlegum samskipum. Lögð er áhersla á að nemendur séu virkir í að velja sér umfjöllunarefni og beri þannig aukna ábyrgð á tileinkun tungumálsins. Tilteknir textar eru lesnir ítarlega og aðrir yfirborðslega, því hvort tveggja er nauðsynlegt að kunna þegar nýtt tungumál er lært.
  15 einingar í ÍSAN.
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • orðaforða sem tengist daglegu lífi á Íslandi
  • orðaforða sem tengist ólíkum þáttum íslensks samfélags
  • mæltu máli á íslensku á þeim hraða sem tíðkast meðal Íslendinga
  • yfirborðslestri almannavísindatexta
  • áhorfi og hlustun á efni um íslenskt samfélag
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • lesa og hlusta á íslenska texta um daglegt líf á Íslandi
  • lesa og hlusta á texta um íslenskt samfélag
  • færa rök fyrir máli sínu
  • esa og hlusta á almannavísindatexta
  • hlusta og/eða horfa á útvarps- og/eða sjónvarpsefni
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • svara spurningum, munnlega og skriflega, úr ítarlega lesnum textum
  • greina frá meginefni allflókinna texta (yfirborðslestur)
  • skrifa stuttar ritgerðir um innihald íslenskra sjónvarpsþátta
  • gera grein fyrir ýmsum þáttum íslensks samfélags sem kynntir eru í textanum
  • taka þátt í samtölum við innfædda málnotendur um hin ýmsu málefni
  • geta haldið kynningar á íslensku þar sem sagt er frá eigin verkefnum eða reynslu
  • leggja stund á nám ætlað íslenskum nemendum á framhaldsskólastigi
  Áfanginn er símatsáfangi með áheherslu á leiðsagnarmat þar sem verkefni nemendans eru nýtt sem námsefni í málnotkun og orðaforða.