Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1648734909.74

  Inngangur að félagsfræði
  FÉLA2AK05
  54
  félagsfræði
  almenn kynning
  Samþykkt af skóla
  2
  5
  Í áfanganum er fjallað um undirstöðuatriði félagsfræðinnar ásamt lykilatburðum sem hafa haft áhrif á þjóðfélags- og iðnbyltingar, hagnýtt gildi félagsfræðinnar og helstu frumkvöðla hennar. Farið verður yfir nútímaleg áhrif samfélagsmiðla á einstaklinga t.d. áhrif þeirra á samskipti ásamt kostum þeirra og göllum. Einnig er fjallað um félagsleg festi, hlutverk mismunandi stofnana í samfélaginu, samfélagsleg áhrif á sjálfsmynd og ólíkar þarfir einstaklinga. Fjallað er um ólíka menningu, áhrif menningar á einstaklinga, félagsmótun, félagsleg viðmið, fjölmiðla og áhrif þeirra, helstu trúarbrögð í heiminum, rannsóknaraðferðir félagsvísinda. Auk þess er fjallað um almenn atriði tengt stjórnmálum, fjölbreyttan vinnumarkað og áhrif vinnunar á líf einstaklinga.
  Engar.
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • lykilatriðum sem hafa haft áhrif á samfélagsmótun nútímans þ.e. áhrif þjóðfélags- og iðnbyltinga
  • hagnýtu gildi félagsfræðinnar og frumkvöðlum hennar
  • nútímalegum áhrifum samfélagsmiðla þ.e. áhrif þeirra á samskipti ásamt kostum og göllum
  • félagslegum festum og hlutverkum mismunandi stofnana í samfélaginu
  • samfélagsleg áhrif á sjálfsmynd og þarfir einstaklinga, ólíka menningu og áhrif menningar á líf einstaklinga
  • félagsmótun, félagslegum viðmiðum, fjölmiðlum og áhrifum þeirra á einstaklinga
  • helstu trúarbrögðum heimsins og helstu einkenni þeirra
  • rannsóknaraðferðum félagsvísinda, almennum atriðum tengt stjórnmálum, fjölbreyttum vinnumarkaði og áhrif vinnunar á líf einstaklinga
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • geta aflað sér traustra og áreiðanlegra upplýsinga um viðfangsefni félagsfræðinnar
  • greint upplýsingar og sett í fræðilegt samhengi
  • tjá þekkingu sína á munnlegan og skriflegan hátt
  • vinna á sjálfstæðan og ábyrgan hátt undir leiðsögn
  • nýta margvíslega tækni í þekkingarleit og á ábyrgan og gagnrýnin hátt
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • taka þátt í umræðum þar sem hann getur tjáð skoðanir sínar, rökstutt þær og hlustað á skoðun annarra
  • geta beitt öguðum vinnubrögð og borið ábyrgð á eigin námi
  • vinna sjálfstætt og í samvinnu við aðra
  • búa til og miðla rannsóknarverkefni
  • hugsa og starfa á gagnrýnin og skapandi hátt
  • miðlað þekkingu sinni og hugmyndum með stafrænum hætti
  • til að meta eigið vinnuframlag
  • búa yfir hæfni til að takast á við frekara nám
  Leiðsagnarmat þar sem vinna nemenda er metin jafnóðum allan námstímann. Til grundvallar matsins eru fjölbreytt verkefni úr ólíkum efnisþáttum.