Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1649331813.89

  Alþjóðamál
  MENN3AL05(MA)
  1
  menning
  Alþjóðamál
  Samþykkt af skóla
  3
  5
  MA
  Í þessum áfanga er sjónum beint að menningu og málefnum líðandi stundar um allan heim. Skoðaðir verða ólíkir menningarheimar, helstu einkenni þeirra og staða með það að markmiði að öðlast skilning á fjölbreytni heimsins og hversu mikil dýrmæti eru fólgin í ólíkum litbrigðum menningar og mannlífs. Ólga og átök í heiminum verða skoðuð og rýnt í ástæður þess að til árekstra kemur milli ólíkra menningarheima. Fjallað verður um alþjóðakerfið og alþjóðasamskipti og þátttöku Íslands í þeim. Áfanganum er ætlað að gera nemendur meðvitaðri um heiminn í heild sinni, opnari og víðsýnni. Áhersla er lögð á virkni nemenda, gagnrýna hugsun og hæfni til að draga ályktanir. Námsmat felst í verkefnavinnu, umræðutímum og kynningum.
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • ástæðum þess að menningarheimar rekast á og átök skapast
  • hvers vegna ákveðin öfl eru ráðandi í alþjóðasamskiptum og af hverju ólíkar stefnur þrífast
  • ólíkum sjónarhornum á tiltekin mál í alþjóðasamskiptum
  • alþjóðasáttmálum og forsendum þeirra
  • helstu alþjóðastofnunum
  • stöðu Íslands í alþjóðasamfélaginu
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • setja viðfangsefni fram á skýran, aðgengilegan og fjölbreyttan hátt
  • vinna á skilvirkan hátt, sýna frumkvæði og samvinnu
  • verja/útskýra rökstudda afstöðu sína
  • taka taka þátt í umræðu, beita virkri hlustun og greina samfélagsleg málefni á gagnrýninn háttþátt í umræðu, beita virkri hlustun og greina samfélagsleg málefni á gagnrýninn hátt
  • beita upplýsingatækni við þekkingarleit
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • greina aðalatriði í fréttaflutningi alls staðar að úr heiminum á gagnrýninn hátt
  • átta sig á þegar um upplýsingaóreiðu er að ræða eða röngum upplýsingum dreift, viljandi eða óviljandi
  • tileinka sér viðsýni og umburðarlyndi gagnvart fólki frá ólíkum menningarheimum
  • ræða við aðra af nokkru öryggi og fordómaleysi um efni sem tengjast ólíkum menningarheimum og átökum þeirra á milli
  • taka þátt í málefnalegum umræðum
  • sýna gagnrýna hugsun og skipulögð vinnubrögð við lausn viðfangsefna
  • nálgast viðfangsefni á mismunandi og viðeigandi hátt
  Námsmat er tilgreint í kennsluáætlun og samræmist skólanámskrá.