Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1658831312.66

  Kenningar og rannsóknaraðferðir
  FÉLA3KR05
  39
  félagsfræði
  kenningar og rannsóknaraðferðir
  Samþykkt af skóla
  3
  5
  Í áfanganum er fjallað um frumkvöðla félagsfræðinnar og kynntar helstu kenningar og rannsóknaraðferðir greinarinnar. Tengsl einstaklinga og samfélags eru skoðuð og greind í ljósi ólíkra kenninga. Í áfanganum er farið yfir vítt svið félagsfræðinnar og nemendur fá þjálfun í að beita félagsfræðilegu innsæi við túlkun á samfélaginu, bæði almennt og á tiltekin viðfangsefni. Bornar verða saman eigindlegar og megindlegar rannsóknir og tengsl þeirra við kenningar. Nemendur fá þjálfun í að beita rannsóknaraðferðum og fylgja vísindalegu rannsóknarferli þar sem áhersla verður lögð á aðferðarfræðileg og siðferðisleg vandamál tengd rannsóknum í félagsvísindum. Meginmarkmið áfangans er að auka áhuga, þekkingu og skilning nemenda á kenningum og rannsóknaraðferðum til þess að þeir verði færir um að meta, taka afstöðu til og fjalla á gagnrýninn hátt um rannsóknir félagsvísindamanna og beita þeim í nokkrum mæli.
  FÉLA2VÞ05
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • kenningarsjónarhornum félagsfræðinnar; samskipta-, samvirkni- og átakakenningum
  • megindlegum og eigindlegum rannsóknaraðferðum
  • helstu hugtökum félagsfræðinnar
  • aðalatriðum femínískra kenninga og póstmódernisma
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • tengja saman rannsóknarniðurstöður og kenningar
  • beita kenningum á mismunandi viðfangsefni
  • beita hugtökum á mismunandi viðfangsefni
  • beita rannsóknaraðferðum á mismunandi viðfangsefni
  • taka fræðilega afstöðu til samfélagslegra álitamála
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • sjá félagsleg hugðarefni út frá mismunandi kenningarlegum sjónarhornum
  • geta lagt mat á rannsóknir í félagsvísindum
  • leggja mat á hvaða rannsóknaraðferðir henta best við mismunandi aðstæður og á mismunandi rannsóknarefni
  • geta metið eigið vinnuframlag og annarra
  • geta sett fram þekkingu sína í ræðu og riti
  Námsmat er útfært í kennsluáætlun í samræmi við skólanámskrá