Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1667987536.83

  Akademísk enska
  ENSK2AE05(ms)
  50
  enska
  Almenn akademísk enska, bókmenntir, ritun
  for inspection
  2
  5
  ms
  Kynning og þjálfun í akademískri ensku. Einnig eru bókmenntir sem tengjast menningu enskumælandi þjóða lesnar og vandlega skoðaðar.
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • málefnum settum fram á formlegan akademískan hátt
  • viðhorfum og gildum er móta menningu mismunandi enskumælandi þjóða
  • mismun formlegs og óformlegs orðaforða og málsniðs
  • framsetningu ritaðs og talaðs máls settu fram á formlegan hátt
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • lesa texta á akademískri ensku sér til skilnings
  • skilja talaða ensku um efni sem hann hefur kynnt sér
  • kynna munnlega ýmis málefni á formlegan hátt
  • tjá sig á skipulegan hátt um akademísk efni sem hann hefur kynnt sér
  • skrifa ýmiss konar texta, formlega og óformlega, samkvæmt enskum reglum og hefðum
  • nota almennar orðabækur við nám sitt
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • nýta sér texta og umræður um akademísk efni í ræðu og riti
  • draga ályktanir um tilgang höfunda akademískra texta
  • greina menningarlegt samhengi í bókmenntaverkum á ensku
  • taka þátt í skoðanaskiptum með rökum um ýmis menningartengd málefni
  • tjá sig á skipulegan hátt um sérvalið efni og svarað spurningum um það efni
  • skrifa formlega styttri texta þar sem lagt er mat á efnið sem fjallað er um
  • tjá sig ýmist skriflega eða munnlega á huglægan og skapandi hátt með mismunandi sniði
  • skrifa formlega ritgerð með inngangi með efnisyrðingu, meginmáli og lokaorðum
  • nýta sér orðabækur við nám sitt á skilvirkan hátt
  Gerð er grein fyrir námsmati og sundurliðun þess í námsáætlun.