Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1668003032.29

  Akademísk enska
  ENSK3AE05(ms)
  46
  enska
  Almenn akademísk enska, bókmenntir, ritun
  for inspection
  3
  5
  ms
  Áframhald á þjálfun í akademískri ensku auk kynningar á sögu enskrar tungu. Einnig eru bókmenntir sem tengjast menningu enskumælandi þjóða lesnar og vandlega skoðaðar með tilliti til menningar og sögu.
  ENSK2AE05 (MS)
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • málefnum settum fram á formlegan akademískan hátt
  • sögu og menningu helstu enskumælandi þjóðfélaga
  • menningarlegum tengslum eigin menningar og enskumælandi þjóðfélaga
  • sögu enskrar tungu og skyldleika hennar við íslensku
  • framsetningu ritaðs og talaðs máls, aðallega formlegs máls
  • grunnhugmyndum heimildaskráningar
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • skilja vel texta á akademískri ensku
  • skilja talaða ensku af ýmsu tagi um menningartengd málefni
  • lesa um sögu og þróun enskrar tungu
  • skilja tengsl enskrar tungu og íslensku
  • taka virkan þátt í samræðum um ýmis efni
  • skrifa ýmiss konar texta, formlega og óformlega, samkvæmt enskum reglum og hefðum
  • nota grunnreglur um heimildaskráningu
  • nota almennar orðabækur við nám sitt
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • nýta sér fyrirlestra, umræður og rökræður um valin akademísk málefni
  • átta sig á mismunandi málsniði og stíl í töluðu máli og undirliggjandi viðhorfum og tilgangi þess sem talar
  • greina menningarlegt samhengi í bókmenntaverkum á ensku
  • tekið þátt í umræðum um og gagnrýni um ýmiss konar málefni tengd námsefni, rökrætt og svarað spurningum
  • nýta sér heimildir samkvæmt reglum um notkun heimilda
  • nýta sér orðabækur við nám sitt á réttan hátt
  • nýta sér og meta röksemdarfærslur um ákveðin málefni
  • skrifa formlega ritgerð með inngangi með efnisyrðingu, meginmáli og lokaorðum
  • tjá sig ýmist skriflega eða munnlega á huglægan og skapandi hátt þar sem beitt er ýmsum stílbrögðum enskrar tungu
  Gerð er grein fyrir námsmati og sundurliðun þess í námsáætlun.