Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1668005240.42

  Íslenska
  ÍSLE3TM05(ms)
  55
  íslenska
  málskilningur, tjáning
  for inspection
  3
  5
  ms
  Nemendur fá þjálfun í munnlegri og skriflegri tjáningu. Veitt verður innsýn í heim sagnalistar, að fornu og nýju. Lögð verður áhersla á tengsl tungumálsins og ólíkra miðlunarleiða, samræðutækni, umræður og virka hlustun ásamt gagnrýninni og skapandi hugsun. Nemendum gefst einnig tækifæri til að tjá sig í rituðu máli og semja hvers kyns texta.
  ÍSLE2HB05(ms)
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • helstu undirstöðuatriðum framsagnar, raddbeitingar og framkomu
  • helstu undirstöðuatriðum virkrar hlustunar
  • heimi sagnalistar, þ.e. lögmálum frásagnar
  • samspili tungumáls og ólíkra miðla
  • samræðutækni
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • flytja af öryggi og sannfæringarkrafti vel byggða ræðu
  • flytja fjölbreytilegar kynningar á ýmsu efni við mismunandi aðstæður
  • semja ólíkar tegundir texta á skapandi hátt
  • vinna með árangursríkum hætti í hópvinnu
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • greina eigin málflutning í þeirri viðleitni að bæta áfram það sem þarf
  • beita málinu á viðeigandi og árangursríkan hátt við mismunandi aðstæður í ræðu og riti
  • tjá skilmerkilega og áheyrilega afstöðu sína við hvers kyns kringumstæður
  • útskýra sjónarmið og taka virkan þátt í málefnalegum umræðum til að komast að vel ígrundaðri niðurstöðu
  • sýna sjálfstæði bæði í hópvinnu og einstaklingsvinnu
  Gerð er grein fyrir námsmati og sundurliðun þess í námsáætlun.