Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1668009909.72

  Rekstrarhagfræði og bókfærsla
  HAGF2RB05(ms)
  11
  hagfræði
  Rekstrarhagfræði og bókfærsla
  for inspection
  2
  5
  ms
  Í áfanganum læra nemendur áframhald í rekstrarhagfræði auk undirstöðuatriða í bókfærslu. Fjallað verður um afkomu og fjármögnun fyrirtækja, gerð rekstraráætlana, samspil tekna og kostnaðar. Í bókhaldshluta áfangans er lögð áhersla á mikilvægi bókhalds í rekstri fyrirtækja og færni nemenda í að annast almennar færslur í dagbók og geti sett fram efnahags- og rekstrarreikning. Áhersla er lögð á að nemandinn tileinki sér gagnrýna hugsun og sjálfstæð vinnubrögð.
  HAGF1ÞR05(ms)
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • helstu kostnaðar- og tekjuhugtökum rekstrarhagfræðinnar
  • einfaldri áætlanagerð
  • grunnhugtökum bókfærslu
  • tvíhliða bókhaldi
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • þekkja mismunandi flokkun kostnaðar hjá fyrirtækjum
  • skilja mikilvægi áætlanagerðar í rekstri fyrirtækja
  • túlka tölulegar upplýsingar er varða rekstur fyrirtækja
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • reikna út kostnað, tekjur, afkomu og núllpunkt
  • reikna út eigið verð afurðar
  • gera einfaldar rekstrar- og kostnaðaráætlanir
  • gera upp viðskipti fyrir ákveðið tímabil
  • stilla upp prófjöfnuði
  • setja fram einfaldan efnahags- og rekstrarreikning
  • gera einfaldar lokafærslur fyrir uppgjör
  Gerð er grein fyrir námsmati og sundurliðun þess í námsáætlun.