Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1668077327.82

  Efnafræði grunnáfangi
  EFNA2LM05(ms)
  24
  efnafræði
  grunnhugtök, lotukerfið, mólhugtakið
  for inspection
  2
  5
  ms
  Í þessum fyrsta áfanga í efnafræði er byrjað á því að láta nemendur vinna með hugtök og þekkingu úr grunnatriðum efnafræðinnar. Samtímis því eru nemendur þjálfaðir í þeim vinnubrögðum sem notuð eru við kennslu í þessari grein. Nemendur vinna saman í hópum og lögð er áhersla á sjálfstæði og ábyrgð nemandans á eigin námsframvindu.
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • hreinum efnum og efnablöndum
  • eiginleikum efna
  • uppbyggingu atóma, jóna og sameinda
  • efnatáknum og helstu efnahvörfum
  • lotukerfinu
  • nafnakerfi ólífrænna efna
  • mólhugtakinu
  • hlutföllum í efnahvörfum
  • styrk lausna og þynningar
  • rafeindaskipan atóma og jóna
  • punktaformúlum og áttureglunni
  • rafdrægni atóma og skautun efnatengja
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • nota lotukerfi, rafdrægni- og jónatöflu
  • setja upp efnajöfnu og stilla hana
  • beita mólhugtakinu og vinna með tengsl þess við hlutföll í efnajöfnum
  • skrifa rafeindaskipan atóma og nota hana til að spá fyrir um hleðslu jóna
  • rita punktaformúlur (Lewis) fyrir atóm, sameindir og jónir
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • sýna sjálfstæði í vinnubrögðum og bera ábyrgð á eigin námsframvindu
  • nota gögn eins og lotukerfi, jónatöflur og aðrar töflur við lausn verkefna
  • lesa úr efnatáknum og efnajöfnum
  • gera sér grein fyrir samspili efnafræði, stærðfræði og annarra náttúrufræðigreina
  • meta hvort niðurstöður útreikninga og mælinga séu raunhæfar
  • tengja efnafræðina við daglegt líf og umhverfi og sjá notagildi hennar
  • framkvæma verklegar æfingar og vinna úr niðurstöðum
  Gerð er grein fyrir námsmati og sundurliðun þess í námsáætlun.