Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1668078289.83

  Lífræn efnafræði
  EFNA3LR05(ms)
  24
  efnafræði
  lífræn efnafræði
  for inspection
  3
  5
  ms
  Í þessum áfanga er unnið með grunnatriði lífrænnar efnafræði: Nafnakerfið, helstu efnahvörf og lögun sameinda. Efnisþættir sem teknir eru fyrir í áfanganum eru: Lögun sameinda og efnatengi, nafnakerfi lífrænna efna og algeng efnahvörf.
  EFNA3EJ05(ms)
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • flokkun lífrænna efna og IUPAC nafnakerfinu
  • lögun sameinda
  • skautun sameinda
  • svigrúmablöndunum
  • fjöltengjum
  • hendni sameinda
  • grunnflokkun lífrænna efna
  • efnahvörfum lífrænna efna
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • greina flokka lífrænna efna og gefa efnunum nöfn samkvæmt IUPAC nafnakerfinu
  • finna lögun sameinda og hvort þær eru skautaðar eða ekki
  • finna svigrúmablöndun atóma og túlka
  • þekkja uppbyggingu og eiginleika fjöltengja
  • finna hendnimiðjur í sameindum
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • sjá tengsl milli náttúrufræðigreina og geta yfirfært þekkingu milli þeirra
  • nýta sér fræðilegan texta og gögn á markvissan hátt
  • miðla þekkingu sinni til annarra
  • meta eigin frammistöðu og annarra á gagnrýninn hátt
  • leggja mat á áreiðanleika niðurstaðna rannsókna sinna og annarra
  • taka ákvarðanir, mynda sér skoðanir og taka þátt í umræðum sem byggja á þekkingu í efnafræði
  • tengja efnafræðina við daglegt líf og umhverfi og sjá notagildi hennar
  • takast á við frekara nám í efnafræði og tengdum greinum á háskólastigi
  • framkvæma verklegar æfingar og skilning við úrvinnslu
  • afla sér upplýsinga um afmarkaða efnisþætti og vinna úr þeim
  • nota flokkun og nafnakerfi lífrænna efna
  Gerð er grein fyrir námsmati og sundurliðun þess í námsáætlun.