Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1668201593.58

  Einstaklingurinn og samfélagið
  FÉLA2ES05(ms)
  35
  félagsfræði
  Ísland í evrópusamvinnu
  for inspection
  2
  5
  ms
  Einstaklingur og samfélag er grunnáfangi í félagsfræði sem fjallar um uppbyggingu samfélagsins og hvaða áhrif umhverfi hefur á einstaklinginn og líf hans. Nemendur læra að beita félagsfræðilegu sjónarhorni. Helstu kenningar félagsfræðinnar verða kynntar þ.e. samvirkni, samskipta- og átakakenningar, sem og frumkvöðlar félagsfræðinnar. Lögð er áhersla á að nemendur kynnist menningu ólíkra samfélagsgerða og öðlist færni í að taka virkan þátt í samfélagslegum umræðum, myndi sér skoðanir á meðvitaðan og gagnrýninn hátt. Nemendur læra félagsfræðileg hugtök og kynna sér félagslega þætti sem stýra hugsun og athöfnum einstaklinga innan samfélagsins. Meginmarkmið áfangans er að nemendur átti sig á því hvernig samfélagið hefur áhrif á þá og hvernig þeir geta haft áhrif á samfélagið.
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • hugtökum, kenningum og hugmyndum helstu frumkvöðla félagsfræðinnar
  • menningu og félagsgerð ólíkra samfélaga
  • félagsmótun og helstu félagsmótunaraðilum
  • helstu félagslegu kerfum samfélagsins þ.á.m. fjölskyldan og stjórnkerfið
  • lýðræði og mannréttindum og mikilvægi þeirra í alþjóðlegu samhengi
  • réttindum og skyldum sínum gagnvart samfélaginu
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • beita algengustu hugtökum félagsvísinda á skýran og skilmerkilegan hátt
  • greina stöðu sína innan samfélagsins og þau áhrif sem einstaklingar geta haft í samfélaginu
  • gera grein fyrir einkennum og þróun ólíkra samfélaga
  • tileinka sér umburðalyndi gagnvart ólíkum menningaheimum
  • vinna sjálfstætt og nýta sér margvíslega tækni í sinni þekkingaleit
  • skilja hvernig ákvarðanir eru teknar og vandamál eru leyst í lýðræðislegu þjóðfélagi
  • miðla efni til samnemenda á skýran hátt
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • tjá sig á skipulegan og gagnrýninn hátt um samfélagsleg álitamál
  • leggja mat á heimildir og upplýsingar í félagsvísindum
  • gera grein fyrir samspili þekkingar, umburðarlyndis og fordóma
  • beita öguðum vinnubrögðum, tekið ábyrgð á eigin námi og unnið í samvinnu við aðra
  • miðla efni til samnemenda á skýran hátt
  • taka upplýsta ákvörðun og geta rökrætt lýðræðisvitund og jafnréttisvitund
  • ræða siðferðileg álitamál og verða meðvitaður um réttindi sín og skyldur í samfélaginu
  • verða virkur og ábyrgur borgari í lýðræðislegu samfélagi
  Gerð er grein fyrir námsmati og sundurliðun þess í námsáætlun.