Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1668202338.6

  Kenningar og rannsóknaraðferðir í félagsfræði
  FÉLA2KR05(MS)
  36
  félagsfræði
  kenningar og rannsóknaraðferðir
  for inspection
  2
  5
  MS
  Kenningar og rannsóknir er framhaldsáfangi í félagsfræði sem leggur áherslu á helstu kenningar félagsfræðinnar s.s. samvirkni-, átaka- og samskiptakenningar. Unnið er með hugmyndir frumkvöðla greinarinnar og leitast við að skilja tengsl við ólíkar kenningar. Nemendur kynnast rannsóknaraðferðum félagsfræðinnar þar sem farið verður yfir nokkrar þekktar rannsóknir. Nemendur eru þjálfaðir í að beita eigindlegum og megindlegum rannsóknaraðferðum og tengja þær við ólíkar kenningum. Skoðuð eru tengsl einstaklinga og samfélags í ljósi ólíkra kenninga og nemendur þjálfaðir í að beita félagsfræðilegu innsæi við túlkun á samfélaginu. Nemendur læra að fylgja vísindalegu rannsóknarferli þar sem lögð er áhersla á aðferðafræðileg og siðferðisleg vandamál tengd rannsóknum í félagsvísindum. Helstu áherslur áfangans eru að auka áhuga, þekkingu og skilning nemenda á kenningum og rannsóknaraðferðum. Nemendur fjalla á gagnrýninn hátt um rannsóknir í félagsvísindum.
  FÉLA2ES05(ms)
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • kenningum í félagsvísindum, samvirkni-, átaka- og samskiptakenningum
  • rannsóknaraðferðum í félagsvísindum
  • frumkvöðlum og þeirra framlagi til félagsfræðinnar
  • félagsfræði líðandi stundar ásamt hugtökum í félagsfræði sem nýtist þeim til undirbúnings fyrir frekara nám
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • beita félagsfræðilegum hugtökum og kenningum við greiningu og túlkun á samfélaginu
  • greina á milli félagslegra staðreynda og almennra alþýðuskýringa
  • skipuleggja einfaldar félagsfræðirannsóknir og beita viðeigandi rannsóknaraðferðum á ólík viðfangsefni
  • beita hugtökum félagsvísindanna á mismunandi viðfangsefni
  • miðla efni til samnemenda á skýran hátt
  • skrifa rannsóknarskýrslu
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • beita félagsfræðilegum hugtökum og kenningum í eigin rannsóknum
  • tjá sig á skýran, ábyrgan og skapandi hátt um samfélagsleg álitamál
  • leggja mat á gæði rannsókna í félagsvísindum
  • leggja mat á hvaða rannsóknaraðferðir henta best við mismunandi aðstæður og á mismunandi rannsóknarefni
  • meta eigið vinnuframlag og annarra
  • sýna félagsfærni í para- og hópavinnu
  • útskýra og túlka eigin aðstæður út frá hugmyndafræði félagsvísinda
  • beita gagnrýnni og skapandi hugsun á félagsfræðileg viðfangsefni
  Gerð er grein fyrir námsmati og sundurliðun þess í námsáætlun.