Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1668202881.71

  Kynjafræði
  FÉLA2KY05(ms)
  34
  félagsfræði
  kynjafræði
  for inspection
  2
  5
  ms
  Kynjafræði er félagsvísindaáfangi sem fjallar um grunnhugtök kynjafræðinnar. Fjallað er um sögu jafnréttismála og jafnréttisbaráttu á hérlendis og erlendis. Varpað er ljósi á birtingamyndir kynjaskekkju í samfélaginu. Nemendur eru þjálfaðir í að setja upp kynjagleraugu og beita kynjafræðilegu sjónarhorni á álitamál í samfélaginu. Fjallað er m.a. um ofbeldi, feðraveldi, feminisma, kynbundið misrétti og fjölmiðla. Efnið er sett í samhengi við dægurmál sem tengjast kynjafræði og daglegu lífi nemenda. Jafnréttismenntun er lögð til grundvallar þar sem skoðað er með gagnrýnum hætti viðteknar hugmyndir í samfélaginu og stofnunum þess í því augnamiði að kenna börnum og ungmennum að greina þær aðstæður sem leiða til mismununar sumra og forréttinda annarra. Nemendur eru hvattir til að taka þátt og hafa áhrif á umræðuefni áfangans. Þannig byggir áfanginn á virkni og þátttöku nemenda þar sem reynir á sjálfskoðun, greiningu á eigin umhverfi og umræðu um eigin viðhorf jafnt og annarra.
  FÉLA2KR05(ms)
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • sögu jafnréttisbaráttunnar og stöðu karla og kvenna í íslensku samfélagi, fyrr og nú
  • helstu hugtökum kynjafræðinnar
  • stöðu kynjanna í samfélaginu
  • birtingamyndum kynjaskekkju í nærsamfélagi og frá alþjóðlegu sjónarhorni
  • mismunandi mótun kynjanna út frá menningu, umhverfi og tíma
  • klám og áhrifum þess á kynheilbrigði
  • kynbundnu ofbeldi og mörgum birtingamyndum þess, svo sem mansali og kynferðislegu ofbeldi
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • beita hugtökum kynjafræðinnar á viðfangsefni áfangans
  • rökræða dægurmál út frá sjónarhorni kynjafræði
  • rýna í menningu og átta sig á stöðu kynjanna eins og hún birtist þar
  • greina áhrif kynjakerfisins á fjölskylduna og heimilið, skólagöngu og vinnumarkaðinn
  • greina stöðu og staðalmyndir kynjanna í fjölmiðlum, námsefni og almennri umræðu
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • móta sér skoðun um jafnréttismál og færa rök í rituðu og töluðu máli
  • skoða og greina umhverfi sitt með gleraugum kynjafræðinnar
  • bera virðingu fyrir ólíkum skoðunum
  • setja sig í spor annarra
  • tengja menningu samfélagsins, gildi og verðmæti við eigið líf
  • koma auga á viðfangsefni jafnréttismála í daglegu lífi og geta tekið þátt í að skipuleggja viðburð í samstarfi við skólann
  • geta tjáð sig á skýran, ábyrgan og skapandi hátt um viðfangsefni kynjafræðinnar og samfélagsleg álitamál
  • beita gagnrýnni og skapandi hugsun á viðfangsefni kynjafræðinnar
  • beita öguðum vinnubrögðum, tekið ábyrgð á námi sínu og unnið í samvinnu við aðra
  Gerð er grein fyrir námsmati og sundurliðun þess í námsáætlun.