Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1668206825.11

  Þróunarlönd
  FÉLA3ÞR05(ms)
  24
  félagsfræði
  þróunarlönd
  for inspection
  3
  5
  ms
  Þróunarlönd er framhaldsáfangi á þriðja þrepi í félagsfræði. Lögð er áhersla á alþjóðasamfélagið, þá sérstaklega samskipti ríkja og alþjóðastofnanna. Fjallað er um hnattvæðingu og þróunarlönd. Helstu hugtök skilgreind og fjallað um hnattvæðingu og stöðu þróunarlanda í víðu samhengi. Orsakir og afleiðingar fátæktar í þróunarlöndum greindar, misskipting auðs og lífsgæða í heiminum. Borin eru saman þróunarlönd og þróuð lönd, fjallað um samskipti þeirra og íslenskt nútímasamfélag skoðað í því samhengi. Þróunarhjálp og þróunarsamvinna verður skilgreind í sögulegu ljósi. Kynntar verða helstu kenningar um þróun og þróunarsamvinnu. Lögð er áhersla á mannréttindi, heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna og sjálfbærni. Markmiðið er að nemendur átti sig á mikilvægi meðvitundar um samábyrg gildi og viðhorf sem stuðla að jafnræði í heiminum og að auðlindir jarðar séu sameign allra. Nemendur eru hvattir til að taka þátt og hafa áhrif á umræðuna og beita sér á upplýstan og ábyrgan hátt í umræðum.
  FÉLA2SF05(ms)
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • starfsemi helstu alþjóðastofnana
  • þróunarlöndum, sögu þeirra og landafræði
  • hnattvæðingu, kostum hennar og göllum
  • þróun, sjálfbærni, fátækt og heimsmarkmiðum Sameinuðu þjóðanna
  • kenningum um þróunarsamvinnu og hugtök sem því tengist
  • grunnhugtökum þ.á.m. þróunarlönd, Suðrið, þriðji heimurinn og skilja af hverju þessi hugtök eru umdeild
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • bera saman ólíkar alþjóðastofnanir og átta sig á virkni þeirra
  • bera saman ólík þróunarlönd og skoða stöðu þeirra í samanburði við þróuð lönd
  • vinna með tölfræðilegar upplýsingar og túlkun þeirra
  • nota helstu kenningar sem tengjast þróunarsamvinnu og geta beitt þeim í ræðu og riti
  • vinna með og greina áreiðanlegar heimildir og fella þær að tjáningu í ræðu og riti
  • miðla fræðilegum texta á fjölbreyttan og skilmerkilegan hátt
  • greina upplýsingar og setja þær í fræðilegt samhengi
  • afla upplýsinga um afstöðu íslenskra stjórnvalda og almennings
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • útskýra valdaójafnvægi alþjóðakerfisins og tjá sig um ólíka virkni alþjóðastofnana
  • bera saman stöðu Íslands og þróunarlanda og miðla því í rituðu og töluðu máli
  • setja sig í spor íbúa á framandi slóðum og geta tjáð sig á ábyrgan hátt í rituðu og töluðu máli
  • fylgjast með þróun mála á sviði þróunarlanda, greina upplýsingar og taka þátt í umræðum á upplýstan og ábyrgan hátt
  • áhrif þróunarsamvinnu á þróunarlönd
  • greina orsakir og afleiðingar fátæktar í þróunarlöndunum og tengja það við kenningar og mannréttindi
  • bera saman ólíkar kenningar og hugmyndafræði og beita þeim á málefni áfangans
  • vinna með upplýsingar um þróunarlönd á gagnrýninn hátt
  • beita öguðum vinnubrögðum, taka ábyrgð á námi sínu og unnið í samvinnu við aðra
  Gerð er grein fyrir námsmati og sundurliðun þess í námsáætlun.