Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1668207645.77

  Lokaverkefni
  FÉLA3LO05(ms)
  25
  félagsfræði
  Lokaverkefni
  for inspection
  3
  5
  ms
  Lokaáfanginn er framhaldssáfangi í félagsfræði. Lögð er áhersla á að nemandi nýti sér þá þekkingu og færni sem hann hefur tileinkað sér úr félagsfræðinámi sínu í skólanum með sérstakri áherslu á aðferðafræði, rannsóknarvinnu og heimildaöflun. Nemendur velja sér rannsóknarefni í samráði við kennara hverju sinni. Í rannsókn sinni geta nemendur byggt á fyrri þekkingu úr námi sínu. Nemendur vinna rannsóknarverkefni ýmist sem einstaklings-, para- eða hópverkefni. Að rannsóknarvinnu lokinni er unnin rannsóknarskýrsla og annað kynningarefni. Nemendum er ætlað að kynna rannsókn sína fyrir samnemendum t.d. á veggspjöldum, myndbandi, vefsíðu, bæklingi eða glærum. Áhersla er á sjálfstæð vinnubrögð nemenda undir leiðsögn kennara.
  5 fein á 3. þrepi í félagsfræði
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • aðferðum sem notast er við í rannsóknum félagsvísinda, megindlegum og eigindlegum rannsóknum, kostum þeirra og göllum
  • kenningarlegum sjónarhornum félagsvísinda og þeim kenningum sem undir þau heyra
  • helstu hugtökum félagsvísinda
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • gera raunhæfar áætlanir um rannsóknarvinnu
  • skipuleggja sérhæft rannsóknarverkefni í félagsvísindum
  • beita mismunandi rannsóknaraðferðum
  • leggja mat á hvaða rannsóknaraðferðir henta best við mismunandi aðstæður og á mismunandi rannsóknarefni
  • velja kenningarlega nálgun út frá viðfangsefni
  • útbúa rannsóknarspurningar og framkvæma rannsókn
  • nýta sér upplýsinga- og samskiptatækni til að safna heimilda og gagna
  • lesa fræðilegan texta um rannsóknir
  • setja fram niðurstöður rannsókna, þ.á.m. myndir og gröf
  • vinna vandaða rannsókn og skrifa rannsóknarskýrslu
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • sýna frumkvæði, öguð og sjálfstæð vinnubrögð
  • vinna úr og túlka niðurstöður gagna, þ.á.m. myndir og gröf
  • leggja gagnýnið mat á gæði rannsóknarinnar
  • nýta sér þekkingu í meðferð heimilda og geta greint á milli og lagt mat á áreiðanleika heimilda
  • beita kenningum og hugtökum í eigin rannsóknum
  • útskýra, greina, draga ályktun af og miðla niðurstöðum rannsóknar
  • taka þátt í og stjórna upplýstri umræðu um málefni er snerta samfélagsmál
  • taka ábyrgð á eigin námi
  • tjá skoðanir sínar og verkefni á skýran hátt, draga ályktanir og rökstyðja í fræðilegu samhengi
  Gerð er grein fyrir námsmati og sundurliðun þess í námsáætlun.