Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1668534377.36

  Lestur, málnotkun og ritun
  ÍSLE2LN05
  74
  íslenska
  Lestur, málnotkun og ritun
  Samþykkt af skóla
  2
  5
  Viðfangsefni áfangans er lestur, málnotkun og ritun. Lesnir eru fjölbreyttir textar. Farið í ýmis atriði í íslenskri málnotkun og málið skoðað út frá félagslegum málvísindum. Ýmiss konar ritunarverkefni eru unnin, m.a. rökfærsluritgerð. Í tengslum við allt námsefni áfangans er lögð áhersla á að nemendur vinni fjölbreytt verkefni, sem m.a. auka lesskilning, orðaforða og ritfærni, og að þeir tengi efnið við umhverfi sitt og samtíma.
  ÍSL1A05 eða grunnskólapróf með B.
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • fjölbreyttum orðaforða.
  • ýmsum félagslegum þáttum íslenskunnar, svo sem máltöku, máli mismunandi hópa, talgöllum og mismunandi tjáskiptum.
  • framsetningu ritaðs máls.
  • að setja fram rökfærslu.
  • grunnhugtökum í bókmenntagreiningu.
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • lesa, skilja og túlka skáldverk og texta um ýmis efni.
  • beita grunnhugtökum við greiningu bókmenntaverka.
  • setja fram mál sitt á skýran og hnökralausan máta.
  • nýta rafrænar orðabækur og hjálparforrit.
  • tjá sig í töluðu og rituðu máli.
  • setja fram röksemdafærslu.
  • skrifa ýmiss konar texta.
  • vinna í hópi.
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • lesa, greina og skilja ýmiss konar texta. Þetta er metið með verkefnavinnu og könnunum.
  • vera meðvitaður um máltöku, talgalla, og ýmsar hliðar málnotunar. Þetta er metið með verkefnavinnu, umræðum og könnunum.
  • semja ýmiss konar texta, m.a. rökfærsluritgerð, sem metið er með skriflegum verkefnum.
  • vinna í hópi sem metið er með skriflegum og munnlegum verkefnum.
  Áhersla er lögð á verkefni sem auka lesskilning, skrifleg og munnleg verkefni, hópverkefni og próf