Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1670506879.17

  Forritanlegar raflagnir og lýsingatækni
  LÝFR3FL05
  6
  Lýsingatækni og forritun
  Lýsingatækni og forritanlega lagnakerfi
  Samþykkt af skóla
  3
  5
  Í áfanganum er lögð áhersla á að nemendur tileinki sér undirstöðuþætti lýsinga- og forritanlegra hússtjórnarkerfa. Í lýsingakerfum þjálfast nemendur m.a. í útreikningum á birtu og ljósflæði sem og kostnaði við uppsetningu og rekstur með hliðsjón af mismunandi aðstæðum og ólíkum lýsingakerfum. Einnig er lögð áhersla á skipulag og frágang lýsingakerfa almennt. Hugtök og reglur er varða mismunandi staðsetningar ljósa við ólíkar aðstæður. Nemendum eru kenndar reikniaðferðir, hagnýta útfærslu og ljósmælinga ásamt því að læra á lýsingarforrit. Nemendur læra uppsetningu hússtjórnarkerfa ásamt efnisvali og möguleikum búnaðar til stjórnunar þeirra. Farið er í virkni einstakra íhluta, læra forritun þannig að nemendur fá þjálfun í uppsetningu búnaðar og eru færir um að leiðbeina öðrum um notkun hans. Nemendur læra forritun hússtjórnarkerfa ásamt frágangi á tæknilegum skjölum og útbúa handbækur um kerfin
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • Almennum mælitækjum til ljósmælinga
  • Amk. einu tölvuforriti til útreikninga á lýsingarkerfi
  • Mismunandi gerðum ljósgjafa með tilliti til ljósdreifikúrfa, ljósnýtni og endingartíma
  • Beinni og óbeinni lýsingu, ljóslit (ljóshitastigi) og litaendurgjöf
  • Helstu möguleikum forritanlegra hússtjórnarkerfa
  • Íhlutum hússtjórnarkerfa og vera fær um að tengja og virkja búnaðinn
  • Möguleikum á samtengingu mismunandi hússtjórnarkerfa við lausn verkefna
  • Frágangi tæknilegra skjala og teikninga
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • Velja viðeigandi búnað í hverju verkefni.
  • Velja viðeigandi ljósgjafa við mismunandi aðstæður með tilliti til umhverfis, litarendurgjafar og endurkasts
  • Nota sérbúin forrit til birtuútreikninga
  • Reikna út birtu m.t.t. aðstæðna og mismunandi lýsingakerfa
  • Reikna út kostnað við rekstur kerfa
  • Leggja og tengja raf og samskiptalagnir fyrir hússtjórnarkerfi
  • Skipuleggja og ganga frá skjölum ásamt lagnateikningum hússtjórnarkerfa
  • Tengja og ganga frá búnaði
  • Forrita og virkja búnað
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • Útskýra heiti og hugtök er varða lýsingakerfi
  • Leiðbeina við uppsetningu og frágang lýsingar- og hússtjórnarkerfa.
  • Nýta aðferðir við birtu- og kostnaðarútreikninga mismunandi lýsingarkerfa
  • Ráðleggja um uppbyggingu mismunandi forritanlegra hússtjórnarkerfa og útskýra virkni einstakra íhluta við lausnir verkefna
  • Tengja og virkja búnað
  Námsmat er útfært í námsáætlun í samræmi við skólanámskrá.