Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1675079553.89

  Inngangur að náttúruvísindum
  NÁTV1IN05
  3
  Náttúruvísindi
  Inngangur, náttúruvísindi
  Samþykkt af skóla
  1
  5
  Í áfanganum verður fjallað um náttúruvísindi í víðu samhengi, efnafræði, líffræði, jarðfræði og eðlisfræði og hvernig þessar greinar eru tengjast. Í áfanganum verður fjallað um vísindalega aðferðafræði og grunnhugtök hennar: Tilraun/könnun, breyta, tilgáta, kenning og lögmál. Nemendur eru þjálfaðir í meðferð á tölulegum gögnum, vinnu með mismunandi mælieiningar ásamt réttri notkun heimilda samkvæmt APA kerfinu í verkefnavinnu áfangans. Efnislega er lögð áhersla á orkuhugtakið, orkuauðlindir og mögulega nýtingu endurnýjanlegra orkulinda í heimabyggð. Aðrir mikilvægir námsþættir varða þekkingu á vistkerfum jarðar, hringrás efna og sjálfbærni til hagnýtingar í nútíma samfélagi. Lögð er sérstök áhersla á læsi gagna í myndum og gröfum ásamt sköpun við lausn verkefna í áfanganum.
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • grundvallar flokkun vísindagreina og helstu greinum náttúruvísinda
  • mismunandi tegundum heimilda, t.d. muninum á frumheimildum og eftirheimildum
  • megin rannsóknaraðferðum í náttúruvísindum, félagsvísindum og hugvísindum, t.d. mun á megindlegum og eigindlegum aðferðum
  • framsetningu þekkingar í formi skýrslu
  • SI – einingakerfinu
  • uppbyggingu efna og fyrirbæra, allt frá frumefnum til vetrarbrauta
  • ólífrænum og lífrænum efnum
  • helstu orkulindum jarðarbúa (jarðefnaorku, vatnsorku, vindorku, sólarorku, jarðvarma og kjarnorku)
  • innri og ytri öflum jarðar og helstu áhrif þeirra
  • orkunotkun jarðarbúa og tengsl hennar í víðu samhengi
  • vatni og mikilvægi þess innan og utan lífvera
  • einkennum helstu fylkinga lífvera, aðal vistkerfum jarðar og dæmi um samsetningu þeirra
  • sjálfbærni
  • greina helstu lífverur og umhverfisþætti valinna vistkerfa
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • ræða og kynna efni áfangans
  • tengja mismunandi greinar náttúruvísinda
  • nota viðeigandi heimildir á heiðvirðan hátt og geta þeirra eftir viðurkenndum kerfum
  • útskýra byggingu efna (frá öreindum til efnasambanda) og mun á helstu flokkum lífrænna efna
  • útskýra uppruna orku á jörðinni
  • útskýra mikilvægi þess að auka nýtingu matvæla
  • lýsa hringrás orku og kolefnis á jörðinni
  • útskýra áhrif vatns og saltlausna á frumur líkamans
  • lýsa einkennum lífvera og greina fylkingu þeirra
  • greina helstu lífverur og umhverfisþætti valinna vistkerfa
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • taka þátt í umræðu um efni áfangans á ábyrgan og sjálfstæðan hátt
  • geta tekið rökstudda og gagnrýna afstöðu til málefna sem tengjast endurnýjanlegum orkugjöfum
  • geta tekið rökstudda og gagnrýna afstöðu til málefna sem tengjast aðgengi að hreinu vatni fyrir allar lífverur
  • átta sig á mikilvægi þess að hafa nokkra yfirsýn yfir megin viðföng helstu raungreina til skilnings á ýmsum umhverfis- og heilsufarslegum álitamálum
  • draga ályktanir af rannsóknarniðurstöðum og rökstyðja þær út frá viðurkenndum heimildum
  • stuðla að sjálfbærni í samfélaginu, í starfi og í leik
  • afla sér víðtækari þekkingar á sviði náttúruvísinda
  Áfanginn er byggður upp með mörgum mismunandi verkefnum í leiðsagnarnámi.