Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1675095042.67

  Umhverfis- og átthagafræði
  UMÁT3UN05
  1
  Umhverfis- og átthagafræði
  Umhverfisvernd og nærumhverfið
  Samþykkt af skóla
  3
  5
  Áfanginn er hluti af almennum kjarna á stúdentsprófsbrautum. Í áfanganum er fjallað um umhverfismál og áhrif einstaklinga og samfélag á sjálfbæra þróun. Nemendur kynnast helstu umhverfisvandamálum og því hvað móti tengsl manns og náttúru. Nærumhverfið skoðað út frá landfræðilegum staðháttum og náttúrufari. Áherslan í áfanganum er á tengsl og samspil einstaklingsins og nærumhverfisins annars vegar og samspil hins íslenska samfélags og alþjóðasamfélagsins hins vegar.
  FÉLV1IF05 og NÁTV1IN05
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • helstu umhverfismálum sem eru í brennidepli á hverjum tíma
  • fjölbreyttum leiðum einstaklingsins til vistvænni lifnaðarhátta
  • áhrifum mannsins á umhverfi sitt, orsökum og afleiðingum og ábyrgð einstaklingsins
  • sögu svæðisins í ljósi samspils manns og umhverfis
  • ólíkum atvinnuháttum í gegnum aldirnar og áhrifum þeirra á byggðaþróun og nýtingu náttúruauðlinda á svæðinu
  • tengslum og samspili fortíðar og nútíðar
  • mikilvægi gagnrýninnar hugsunar
  • vinna með fjölbreyttar heimildir og koma vinnu sinni á framfæri á fjölbreyttan hátt
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • greina hagsmuni varðandi ágreining í umhverfismálum
  • að afla sér upplýsinga um umhverfismál í nærumhverfi og heimfæra á aðstæður í víðara samhengi
  • nýta fjölbreyttar heimildir til að tileinka sér náttúru og sögu svæðisins
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • mynda sér skoðanir í umhverfismálum og geti rökstutt þær
  • geti útskýrt áhrif mannlegrar breytni á nærumhverfið
  • beita gagnrýnni hugsun og greina orsakasamhengi atburða
  • setja sjálfan sig í samhengi sögunnar sem þátttakandi og skoðandi
  Ekki er gert ráð fyrir lokaprófi. Í námsmati er tekið mið af leiðsagnarmati, einstaklingsvinnu og hópverkefnum. Vettvangsferðum og viðtölum, kynningum og tjáningu.