Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1676640545.11

  Glæpasögur
  ÍSLE3GL05
  117
  íslenska
  glæpasögur
  Samþykkt af skóla
  3
  5
  Í áfanganum verða lesnar íslenskar og erlendar glæpasögur, lítillega fjallað um sögu glæpasagnaritunar og nokkrir þekktir glæpasagnahöfundar kynntir. Glæpasöguformið verður skoðað og skilgreint og fjallað um stöðu glæpasögunnar innan bókmenntanna. Í áfanganum verða einnig skoðuð tengsl þessara bókmennta við aðra miðla svo sem sjónvarp og kvikmyndir. Nemendur lesa glæpasögur og vinna ýmis verkefni sem tengjast glæpasagnageiranum og semja meðal annars eigið hugverk á þessum nótum.
  ÍSLE2MG05
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • einkennum og formi bókmenntategundarinnar
  • sögu og þróun glæpasagnaritunar á Íslandi
  • sögu og þróun glæpasagnaritunar í Evrópu og Bandaríkjunum
  • á stöðu bókmenntagreinarinnar innan bókmennta
  • á tengslum bókmenntagreinarinnar við aðra miðla svo sem kvikmyndir og sjónvarp
  • nokkrum verkum íslenskra og erlendra glæpasagnahöfunda
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • beita helstu hugtökum bókmenntafræðinnar þegar verið er að fjalla um einkenni og form bókmenntategundarinnar þ.e. glæpasögunnar
  • lesa og fjalla um glæpasögur á gagnrýninn og fræðilegan hátt
  • flytja skýra, vel uppbyggða kynningu og geta lagt áherslu á meginþætti og atriði sem skipta máli
  • taka þátt í og stuðla að málefnalegum umræðum eða rökræðum um glæpasöguformið og glæpasögur
  • skoða og fjalla á málefnalegan hátt um tengsl greinarinnar við aðra miðla
  • vinna að skapandi verkefnum þar sem lögmálum glæpasögunnar er beitt
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • dýpka lesskilning sinn
  • auka og bæta við orðaforða og málskilning
  • auka skilning sinn á mikilvægi afþreyingarefnis og hvaða lögmálum það lýtur í samfélaginu
  • auka skilning sinn og þekkingu á mannlegu atferli í gegnum lestur skáldverka
  • nýta sér sköpunarmátt íslenskunnar til að semja eigið verk.
  Námsmat er byggt á leiðsagnarmati þar sem vinna nemenda er metin jafnóðum allan námstímann. Nemendur vinna fjölbreytt verkefni, skrifa bókmenntaritgerð, flytja fyrirlestra og leysa ýmsar kannanir og/eða próf.