Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1677843057.43

  Inngangur að iðjuþjálfun
  IÐJU1IÞ05
  1
  Iðjuþjálfun
  Inngangur að iðjuþjálfun
  Samþykkt af skóla
  1
  5
  Í áfanganum er sjónum beint að faggreininni iðjuþjálfun. Nemendur fá kynningu á viðfangsefnum iðjuþjálfa sem eru afar fjölbreytt. Iðjuþjálfun hefur það að markmiði að efla iðju, þátttöku, heilsu og velferð einstaklinga, hópa og samfélaga. Kynnt verður starf iðjuþjálfa sem starfa t.d. við vinnuvernd, endurhæfingu, inni í menntakerfinu og við forvarnir. Kynnt verður iðja, umhverfi, samspil þess og áhrifaþættir. Nemandinn er studdur til þess að þreifa sig áfram á eigin forsendum, vinna með öðrum og fjalla um efnið út frá eigin forsendum og ná lengra, byggt á fyrri þekkingu og reynslu. Lögð er áhersla á að nemendur temji sér sjálfstæði í vinnubrögðum.
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • viðfangsefnum iðjuþjálfunar
  • grunnhugtökum iðjuþjálfunar
  • þeim störfum sem iðjuþjálfar sinna
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • beita algengustu hugtökum um viðfangsefni áfangans á skýran og skilmerkilegan hátt
  • lesa og skilja umfjöllun um helstu viðfangsefni áfangans
  • tjá kunnáttu sína bæði munnlega og skriflega
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • tjá sig skipulega og gagnrýnið um einstaka efnisþætti
  • mynda sér skoðanir sem byggjast á gagnrýnni hugsun
  • afla sér upplýsinga, greina helstu atriði þeirra og hagnýta sér þær
  • beita öguðum vinnubrögðum, taka ábyrgð á eigin námi og vinna í samvinnu við aðra
  • hagnýta netið til að afla sér þekkingar um viðfangsefni áfangans
  • setja sig í spor annarra
  Í áfanganum er viðhaft símat alla önnina. Öll verkefni gilda til einkunnar og þess vegna er það mikilvægt að nemendur stundi námið reglulega og skili öllum verkefnum.