Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1686749419.49

  Framhald
  DANS1FR05
  34
  danska
  Framhald
  Samþykkt af skóla
  1
  5
  Í áfanganum er lögð áhersla á að orðaforði og lesskilningur nemenda verði aukinn og hlustun og tal þjálfað. Þeir eiga að vera færir um að skilja tiltölulega einfalda, almenna texta. Nemendur eru þjálfaðir í framburði og farið er í gegnum undirstöðuatriði málfræðinnar. Dönsk menning er kynnt og áhugi á henni vakinn.
  Fyrir nemendur sem fengu C á grunnskólaprófi eða hafa lokið DANS1GR05.
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • danska menningarsvæðinu
  • orðaforða sem nauðsynlegur er til að mæta hæfniviðmiðum áfangans
  • grundvallarþáttum málkerfisins
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • skilja talað mál um kunnugleg einföld efni þegar talað er skýrt og áheyrilega
  • lesa ýmiss konar kunnuglegan og einfaldan texta
  • geta tjáð sig um einfalt efni sem hann þekkir
  • segja frá með því að beita orðaforða, málvenjum, framburði, áherslum og hljómfalli á sem réttastan hátt
  • skrifa einfaldan texta um efni sem hann þekkir eða hefur áhuga á
  • nýta sér upplýsingatækni og hjálpargögn í tungumálanámi
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • fylgjast með einföldum frásögnum um almenn efni
  • lesa danskan texta af hæfilegu þyngdarstigi
  • leysa úr viðfangsefnum af þyngd sem hæfir áfanganum
  • þróa með sér aga, metnað, ábyrgð og jákvæðni í vinnubrögðum
  • meta eigið vinnuframlag