Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1686829767.48

  Grunnáfangi
  EÐLI2GÁ05
  37
  eðlisfræði
  grunnáfangi
  Samþykkt af skóla
  2
  5
  Í þessum fyrsta áfanga í eðlisfræði er byrjað á því að láta nemendur vinna með hugtök og þekkingu úr grunnatriðum aflfræði. Samtímis því eru nemendur þjálfaðir í þeim vinnubrögðum sem notuð eru í þessari grein. Nemendur vinna bæði sjálfstætt og saman í hópum og lögð er áhersla á sjálfstæði og ábyrgð nemandans á eigin námsframvindu.
  STÆR2FJ05
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • því hvað felst í vísindalegri aðferð.
  • SI-kerfinu og SI-einingum stærða sem unnið er með.
  • einföldum kraftmyndum, sérstaklega í skáplani og láréttu plani.
  • hreyfilögmálum Newtons.
  • vélrænni orku og heildarorku, ásamt varðveislu þeirra.
  • helstu hugtökum sem notuð eru í hreyfifræði og aflfræði
  • lögmálum Pascals og Arkimedesar
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • fara með tölur og vigra í eðlisfræði og í vísindalegum vinnubrögðum.
  • beita lögmálum og jöfnum við að leysa verkefni af ýmsu tagi.
  • leiða út með rökrænum hætti jöfnu fyrir samband stærða frá gefnum forsendum.
  • framkvæma verklegar æfingar og vinna úr mæliniðurstöðum þeirra.
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • sýna sjálfstæði í vinnubrögðum.
  • nota námsefni og gögn á markvissan hátt.
  • yfirfæra þekkingu úr öðrum greinum til að auðvelda námið.
  • meta hvort niðurstöður útreikninga og mælinga séu raunhæfar.
  • tengja eðlisfræðina við daglegt líf og umhverfi og gera sér grein fyrir notagildi hennar.