Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1687949451.01

  Neysluvatnskerfi
  NEYS2PL05
  4
  Neysluvatnskerfi
  Pípulagnir
  Samþykkt af skóla
  2
  5
  Í áfanganum er farið yfir hvernig lagnir fyrir heitt og kalt neysluvatn eru lagðar að töppunarstöðum í byggingum. Fjallað er um lagnaefni sem til greina kemur, allar gerðir tenginga og tengiaðferðir. Skoðaðar eru mögulegar lagnaleiðir með sérstakri áherslu á að sem minnst leiðni verði milli heitrar og kaldrar leiðslu. Sérstök áhersla er lögð á einangrun röra, ekki síst kaldra röra með tilliti til daggarmyndunar. Reiknaðar eru röravíddir út frá fjölda töppunarstaða og áætlaðrar notkunar á vatni.
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • lagnaefnum og búnaði sem notaður er í neysluvatnslagnir innanhúss, s.s. tengjum, ventlum, stýritækjum, festingum o.fl.
  • áhöldum og tækjum sem notuð eru við lagningu neysluvatnslagna.
  • áhöldum og rafmagnsverkfærum til að leggja og festa upp lagnir.
  • búnaði til að yfirfara og þrýstiprófa neysluvatnskerfi.
  • öryggisreglum og hlífðarbúnað fyrir viðkomandi áhöld og tæki.
  • kröfum um brunavarnir við lagnir milli brunahólfa.
  • kröfum um hreinlæti og HACCP kerfi.
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • velja lagnaefni með hliðsjón af aðstæðum.
  • velja rétt áhöld og tæki til að tengja saman lagnaefni og búnað.
  • velja lagnaleiðir og einangrun fyrir neysluvatnslagnir innanhúss.
  • meta nauðsyn hljóðdempunar frá lögnum og hvernig festa skuli neysluvatnslagnir.
  • vinna með snittvélar, þrýstitangir, suðutæki og lóðtæki til tengingar lagna úr málmum.
  • vinna með þrýstitangir og suðuvélar til að tengja lagnir úr plasti.
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • leggja neysluvatnslagnir fyrir heitt og kalt vatn innanhúss.
  • nota íslenska gagnabankann um vatn.
  • leggja neysluvatnskerfi í byggingar í samræmi við íslenska staðla.
  • ganga á öruggan hátt frá lögnum í votrýmum í samvinnu við aðra iðnaðarmenn.
  • þrýstiprófa neysluvatnskerfi á mismunandi hátt eftir lagnaefnum.
  • skrá og merkja ventla og stýritæki neysluvatnskerfa og setja upp skýringartöflur.
  • áætla neysluvatnsnotkun og reikna rörasverleika.
  • vinna í samræmi við viðurkenndar öryggisreglur og öryggisbúnað.
  Símat. Verkefni sem tengjast hæfniviðmiðum áfangans verða lögð fyrir og metin.