Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1687950653.74

  Sérhæfð lagnakerfi
  SÉLA3PL05
  2
  Sérhæfð lagnakerfi
  Pípulagnir
  Samþykkt af skóla
  3
  5
  Í áfanganum er farið yfir ýmis sérhæfð lagnakerfi sem eru mikilvægur hluti af verksviði pípulagningamanna. Fjallað er um snjóbræðslu- og vatnsúðakerfi, hreinsi- og hitakerfi fyrir sundlaugar, lífræn hreinlætiskerfi og rotþrær, gaskerfi, þrýstilofts- og súrefniskerfi á sjúkrahúsum, hita-, vatns- og fráveitukerfi sveitarfélaga. Lögð er áhersla á að nemendur læri um uppbyggingu þessara kerfa, sérkenni þeirra, lagnaefni, dælu- og stjórnbúnað.
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • snjóbræðslukerfum og lagnaefni og búnaði fyrir þau.
  • grunnreglum fyrir lögn og tengingu.
  • stýringum og reglun fyrir snjóbræðslukerfi.
  • notkun millihitara og frostlagar á snjóbræðslukerfi.
  • vatnsúðakerfum til brunavarna.
  • virkni loftþjappa, lögn þrýstiloftsleiðslna og öryggiskröfum í vatnsúðakerfum.
  • grunnatriðum í hreinlætis- og hitakerfum sundlauga.
  • lífrænum fráveitukerfum.
  • efnum og búnaði sem notaður er í gas-, þrýstilofts- og súrefniskerfi.
  • festingum, stýringum og öryggisbúnaði fyrir gas- og loftlagnir í byggingum
  • hlutverki, uppbyggingu og virkni gasbúnaðar til matargerðar.
  • aðferðum og búnaði til að prófa gas- og loftkerfi og öryggisbúnað þeirra.
  • kælitækni og lagningu kælilagna/-rafta
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • velja lagnaefni og tengi með hliðsjón af aðstæðum.
  • útfæra lagnir snjóbræðslukerfa í gamlar og nýjar tröppur.
  • meta undirlag og þekingarefni fyrir snjóbræðslulagnir og kanna hæðarlegu.
  • leggja vatnsúðakerfi, setja upp og tengja tilheyrandi stjórntæki.
  • setja upp lífræn salerni og rotþrær.
  • velja lagnaleiðir og einangrun fyrir gas- og loftlagnir og staðsetningu gasbúnaðar.
  • meta kröfur um brunavarnir við lagnir milli brunahólfa.
  • setja upp, tengja og gangsetja varmadælur.
  • setja upp kælirafta, leggja að þeim lagnir, tengja og gangsetja.
  • velja efni og lagnatækni við vatns- og hitaveitulagnir sveitarfélaga.
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • leggja snjóbræðslukerfi við mismunandi aðstæður og skilyrði.
  • vinna í samræmi við viðurkenndar öryggisreglur og öryggisbúnað.
  • tengja loftþjöppur, leggja loftþrýstilagnir og setja upp nauðsynleg stjórn- og öryggistæki í vatnsúðakerfum.
  • leggja hreinsilagnir og setja upp tilheyrandi búnað fyrir sundlaugar og gangsetja kerfin.
  • setja upp og tengja lífræn salerni og rotþrær.
  • leggja minni gas-, þrýstilofts- og súrefniskerfi í byggingar í samræmi við reglur og yfirfara öryggisbúnað.
  • áætla gas- og loftnotkun og reikna rörasverleika.
  • skrá og merkja ventla og stýritæki og setja upp skýringartöflur.
  • leggja kælikerfi, setja upp stýribúnað og gangsetja kerfin.
  • leggja frárennsliskerfi úr steinrörum í götur og bílastæði.
  • setja upp og tengja endabúnað og ganga úr skugga um virkni tækja í samræmi við reglur framleiðenda.
  • vinna í samræmi við viðurkenndar öryggisreglur og öryggisbúnað.
  Símat. Verkefni sem tengjast hæfniviðmiðum áfangans verða lögð fyrir og metin.