Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1687955341.38

  Verktækni
  VGRT1GA05
  7
  Verktækni grunnnáms
  Verktækni grunnnáms
  Samþykkt af skóla
  1
  5
  Nemendur kynnast viðfangsefnum og fagsviði húsasmiða, húsgagnasmiða, málara, múrara, pípulagningamanna og dúklagningamanna og veggfóðrara með hagnýtum verkefnum. Lögð er áhersla á notkun hand- og rafmagnshandverkfæra og eftir atvikum algengustu véla og búnaðar, umhirðu þeirra, notkunarsvið og öryggismál. Nemendur læra jafnframt að vinna skipulega eftir leiðbeiningum og teikningum, gera einfalda efnis- og aðgerðalista og halda vinnuumhverfi hreinu og öruggu. Áfanginn er að mestu verklegur og byggist kennslan á fjölbreyttum verkefnum og styttri kynningum þar sem nemandinn tileinkar sér rétt vinnubrögð og gæðavitund.
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • starfssviði einstakra fagstétta innan bygginga- og mannvirkjagrein.
  • sérstöðu og skörun verkþátta milli einstakra faggreina.
  • algengustu faghugtökum sem notuð eru innan hverrar fagstéttar.
  • mikilvægi fagmennsku og góðs handverks innan atvinnugreinarinnar.
  • algengustu handverkfærum og tækhum sem notuð eru innan hverrar fagstéttar.
  • algengustu handmælitækjum og rissverkfærum í atvinnugreininni.
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • vinna með algengustu handverkfæri og tæki.
  • gera einfalda efnis- og aðgerðalista eftir teikningum.
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • beita markvissum verkundirbúningi og haldið góðu skipulagi á verkstað.
  • fylgja öryggisleiðbeiningum fyrir einstök áhöld og tæki.
  • velja heppileg verkfæri með hliðsjón af verkefni hverju sinni.
  • halda vinnustað hreinum og gengið frá áhöldum og tækjum eftir notkun.
  Símat. Verkefni sem tengjast hæfniviðmiðum áfangans verða lögð fyrir og metin.