Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1691656113.29

  Nútímaeðlisfræði
  EÐLI3NE05
  43
  eðlisfræði
  nútímaeðlisfræði
  Samþykkt af skóla
  3
  5
  Í áfanganum eru nemendur látnir vinna með hugtök og þekkingu úr nútímaeðlisfræði. Samtímis því eru nemendur þjálfaðir í þeim vinnubrögðum sem notuð eru við nám í þessari grein. Nemendur vinna bæði sjálfstætt og saman í hópum og lögð er áhersla á sjálfstæði og ábyrgð nemandans á eigin námsframvindu.
  EÐLI2BV05 EÐLI2RA05
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • snúningshreyfingu og kyrrstöðujafnvægi.
  • 2. lögmáli Newtons fyrir snúningshreyfingu, lögmálinu um varðveislu hverfiþunga.
  • takmörkuðu afstæðiskenningunni, tímalengingu og lengdarsamdrátti.
  • lögmálinu um varðveislu orkunnar, fyrstu og annarri frumhæfingu takmörkuðu.
  • afstæðiskenningarinnar og tengslum massa og orku.
  • óvissulögmál Heisenbergs og skömmtun orku í atómum.
  • kjarneðlisfræði
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • vinna með tölur og vigra í eðlisfræði og í vísindalegum vinnubrögðum.
  • beita lögmálum og jöfnum við að leysa verkefni af ýmsu tagi.
  • leiða út með rökrænum hætti jöfnu fyrir sambandi stærða frá gefnum forsendum.
  • setja fram eðlisfræðilegt umfjöllunarefni á skýran og markvissan hátt í ræðu og riti.
  • vinna með ýmis mælitæki, framkvæma reglulegar æfingar og vinna úr mæliniðurstöðum
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • sýna sjálfstæði í vinnubrögðum og bera ábyrgð á eigin námsframvindu.
  • nota námsefni og gögn á markvissan hátt.
  • yfirfæra þekkingu úr öðrum greinum til að auðvelda námið.
  • meta hvort niðurstöður útreikninga og mælinga séu raunhæfar.
  • tengja eðlisfræðina við daglegt líf og umhverfi og gera sér grein fyrir notagildi hennar.