Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1691667325.31

  Grunnáfangi
  LÍFF1GÁ05
  15
  líffræði
  Grunnáfangi
  Samþykkt af skóla
  1
  5
  Líffræði sem snertir daglegt líf manna. Fjallað verður um líffræði sem fræðigrein, nokkur hugtök líffræðinnar, örverur, sníkjudýr, næringarfræði og kynfræði.
  Engar.
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • byggingu og starfsemi örvera (veira, baktería, frumdýra og sveppa)
  • samspili örvera við aðrar lífverur í náttúrunni
  • notagildi örvera og skaðsemi þeirra
  • helstu sjúkdómum í mönnum, orsökum þeirra og vörnum gegn þeim
  • undirstöðu í næringarfræði
  • æxlun lífvera, bæði kynæxlun og kynlausri
  • vistkerfum og tegunda fjölbreytni
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • lesa texta um líffræðileg málefni á netinu og í bókum og nýta þær til að leysa verkefni
  • nota smásjár og víðsjár
  • greina lífverur eftir greiningarlyklum
  • þekkja muninn á ólíkum lífverum gera grein fyrir gagnsemi, nytsemi og skaðsemi þeirra í náttúrunni
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • lifa heilbrigðu líferni
  • velja sér getnaðarvarnir
  • koma í veg fyrir að matvæli skemmist af völdum örvera og komast hjá matarsýkingum
  • greina einkenni ýmissa sjúkdóma af völdum örvera , sníkudýra og næringaskorts. Þekkja forvarnir og meðhöndlun sjúkdóma
  • velja sér holla og næringaríka fæðu og forðast óhóf