Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1691675116.96

  Inngangur að félagsvísindum
  FÉLV1IF05
  9
  félagsvísindi
  inngangur að félagsvísindum
  Samþykkt af skóla
  1
  5
  Markmið áfangans er að gefa yfirlit yfir viðfangsefni félagsvísinda og hlutverk þeirra sem vísindagreinar. Áherslan er lög á víxlverkun samfélags og einstaklinga.
  Engar
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • mikilvægustu félagslegu festum samfélagsins og tilgangi þeirra
  • mikilvægi fjölmiðla og áhrifa þeirra
  • helstu þáttum íslenska stjórnkerfisins
  • helstu hugtökum félagsvísinda
  • hvað kynjafræði fæst við og hvernig kynjafræðin tengist öðrum greinum félagsvísindanna
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • beita helstu hugtökum félagsvísinda
  • skilja áhrif fjölmiðla á skoðanamyndun og hegðun einstaklinga og hópa
  • geta tjáð sig munnlega og skriflega á skilmerkilegan hátt
  • greina helstu innviði íslenskrar stjórnsýslu,störf alþingis og sveitarstjórna
  • greina hlutverk fjölskyldunnar,skólans og annarra helstu stofnana íslensks samfélags
  • þekki og skilji áhrif félagsmótunar á þróun kynhlutverka
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • geta beitt sjónarhorni félagsvísinda á samfélagsleg málefni
  • geta sett sig í spor annarra og nýtt til þess hugtök úr félagsvísindum
  • afla sér upplýsinga um málefni áfangans, greina helstu atriði þeirra og geta hagnýtt sér þau
  • greina valið fjölmiðlaefni með tilliti til markhópa og málefna
  • vera betur meðvitaður um ýmsa samfélagslega og sálræna þætti sem hafa áhrif á líðan einstaklingsins, svo og á samferðarfólk hans
  • meta málefni líðandi stundar á gagnrýninn hátt