Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1705588739.1

  Launa- og verkbókhald
  MBÓK4MS02
  4
  Bókhald, meistaranám
  Bókhald
  Samþykkt af skóla
  4
  2
  Launabókhald og útreikningar, ýmis gjöld, s.s. lífeyrissjóður, félagsgjöld o.fl. Skilagreinar vegna lífeyrissjóða, opinberra gjalda, staðgreiðslu skatta og tryggingargjalds. Skattskil, fyrningar o.fl. Uppbygging verkbókhalds, framlegðarútreikningar, mat á hagkvæmni mismunandi framleiðslueininga eigin verklýsinga- og gagnabanka og notkun þess til úrvinnslu gagna og ákvarðanatöku. Uppbygging skráarvistunarkerfis í tengslum við verkbókhald.
  Undanfari: sveinspróf, stúdentspróf eða sambærilegt.
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • eðli verkbókhalds og notkun þess til þekkingarstjórnunar.
  • eðli launabókhalds og skilagreina.
  • mikilvægi framlegðarútreikninga.
  • helstu atriðum varðandi skattaskil atvinnurekanda og einstaklinga.
  • launabókhaldi.
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • nota greiðslukerfi fyrir laun.
  • útbúa grunn að verkbókhaldi og vinnslu upplýsinga úr því.
  • meta áhrif rekstrarákvarðana á skattlagningu fyrirtækja.
  • reikna og túlka framlegð.
  • reikna út laun og launatengd gjöld.
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • setja upp og greina verkbókhald og beita upplýsingunum sem þannig fást til ákvarðanatöku.
  • gera einfaldar verklýsingar.
  • skila launatengdum gögnum til Ríkisskattstjóra.
  • beita framlegðar útreikningum við ákvarðanatöku.
  Námsmat er útfært í kennsluáætlun í samræmi við skólanámskrá.